27 prosent av nyutdannede Tekna-medlemmer oppgir at de ikke har rett til overtid. Dette er i mange tilfeller i strid med arbeidsmiljøloven, som er klar på at arbeidstagere skal ha rett på overtidsbetaling.

Mange bedrifter kjenner ikke reglene eller bryter loven bevisst.

Unntak for loven skal bare skje dersom man har såkalt særlig uavhengig stilling: overordnede og ansvarsfulle stillinger, med en åpenbar selvstendighet og uavhengighet i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver gjennomføres. Arbeidsmiljølovens forutsetning er klar på at unntaksreglene skal forstås strengt. Likevel ser vi at altfor mange ferske arbeidstagere havner inn under unntaksbestemmelsen.

Svært få nyutdannede kvalifiserer til å havne i slike stillinger, og tallet skulle derfor ligge nærmere null.

Bruken av særlig uavhengige stillinger blant de unge økte under oljekrisen, da arbeidsmarkedet var vanskelig for teknologer.

Førstegangssøkere er en sårbar gruppe, og det er ikke alltid lett for nyutdannede å krangle om detaljer i kontrakten når den ligger på bordet. Det er også mange unge som ikke kjenner til rettighetene lovverket gir. Bedriftene har et spesielt ansvar her.

Definisjonen av særlig uavhengig stillinger bør tydeligere frem i loven, slik at det er klart hva som gjelder og for hvem. Samtidig må arbeidstilsynets rolle som kontrollorgan styrkes for å sikre at arbeidstagerne får kontraktene de har krav på.

Uten strenge sanksjonsmuligheter vil misbruket fortsette.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.