Debatt og kritikk har oppstått i kjølvannet av advokat og UiO-sensor Olav Lægreids uttalelser på Facebook-gruppen «Rettsvitenskap UiO», hvor han blant annet skriver at flerkulturelle jusstudenter har «store problemer med å utvikle et godt judisium og oppnå god dybdeforståelse av jusen som fag». Mye kan menes om Lægreids ordbruk, men det vi skal fokusere på her, er Lægreids uttrykk for at det stort sett ikke lønner seg å ansette jurister med minoritetsbakgrunn. Det er vi sterkt uenig i.

Vi mener at mangfold i advokatbransjen er verdiskapende, også kommersielt. Advokatfirmaene trenger flere advokater og ledere med minoritetsbakgrunn. Vi mener dette skaper de beste advokatteamene, den beste rådgivningen, innovasjonen som er helt nødvendig i dagens forretningshverdag og det beste arbeidsmiljøet.

Både vi og advokatbransjen generelt må tilegne oss mer kunnskap om og bli mer bevisste hvordan vi best benytter ulikhetene våre som en forretningsmessig styrke.

Vi satser ikke på økt mangfold for å være greie eller fordi det forventes av oss. Vi satser på økt mangfold fordi empiri tilsier at dette er lønnsomt. En rekke internasjonale studier forankrer at firmaer som kultiverer mangfold, inkludert etnisk mangfold, oppnår bedre forretningsmessige resultater enn virksomheter som ikke gjør det. Ikke overraskende var fordelene spesielt store for bedrifter som fokuserer på digital innovasjon og med internasjonal tilstedeværelse. En studie fra Harvard i 2018 er et godt eksempel.

Årsakene til at mangfold lønner seg, oppgis blant annet å være at mangfold gir økt innovasjon, bredere beslutningsgrunnlag, bedre problemløsning og beslutningsprosesser, riktigere rekruttering, bedre kommunikasjon med klienter og mer fornøyde ansatte. Et eksempel er forskning fra McKinsey i 2015.

Vi ser også en klar trend i markedet: Norsk næringsliv er opptatt av mangfold, og det er et viktig parameter ved innkjøp av advokattjenester. Det kan med andre ord være svært verdifullt å satse på bredt og godt mangfold, også fra et økonomisk perspektiv.

Etter vår oppfatning speiler ikke forretningsadvokatbransjen mangfoldet i samfunnet godt nok. Vi må ta tak i hvordan vi kan få flere advokater og nyutdannede jurister med minoritetsbakgrunn inn i bransjen.

Blant annet må advokatfirmaene være enda mer bevisste på hvordan den flerkulturelle kompetansen kan benyttes best mulig. Her ligger det et potensial. Det gjelder også i rekrutteringssammenheng. Vi må øke kunnskapen om hva ulikheter og menneskelig mangfold kan tilføre.

Bransjen må også bli flinkere til å profilere seg for å tiltrekke seg et bredere spekter av søkere. Her har vi tro på utvidelse av kontaktpunktene mellom bransjen og studentene. Det siste året har derfor Wikborg Rein etablert mentorprogrammet «Mino. Mentor» i samarbeid med Mino. Jur, en organisasjon for minoriteter ved det juridiske fakultet. Gjennom Mino. Mentor har ni av våre advokater vært mentorer for hver sin student tilknyttet foreningen, med lærerike samtaler for begge parter som resultat.

Lena Sæter
Lena Sæter

Mentorordningen er et tiltak for å trekke vårt eget firma og bransjen i riktig retning. Vi må aktivt skape rom for – og tørre – å være forskjellige. Det innebærer diskusjoner og bevisste valg for å fremme mangfold i alle ledd av driften, som ved utvikling av strategi, rekruttering, markedsføring.

Kjersti Borgen
Kjersti Borgen

Samtidig er det viktig å si at dette ikke handler om særbehandling eller kvotering. I Wikborg Rein skal vi fortsatt jobbe med de beste advokatene. Vi er overbevist om at det finnes mange flere toppkandidater med minoritetsbakgrunn der ute enn det vår bransje representerer per i dag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.