Regjeringen ønsker nå å stramme inn tilgangen i dagens avtaleverk for å få bukt med den utstrakte bruken av innleid arbeidskraft., som i prinsippet går på bekostning av faste ansettelser. Dette er en krevende øvelse, men vi er enige i at det må sterke virkemidler til for å rydde opp i det som er blitt en uheldig utvikling.

Øyvind Emblem
Øyvind Emblem (Foto: Håndverksgruppen)

Dagens innleieregelverk er blitt en hvilepute for mange bedrifter som spekulerer i en utstrakt bruk av innleid arbeidskraft fremfor å bygge opp egne ansatte. Bemanningsforetakene kan låse ansatte inne i stillinger som ufaglærte siden ufaglærte er langt billigere å leie ut. Dersom bemanningsbyråene skulle leid ut faglærte, ville de priset seg ut og tapt.

Tore Buer
Tore Buer (Foto: Håndverksgruppen)

En rekke undersøkelser har også dokumentert at innleide arbeidstagere får vesentligere dårligere lønn og er mer utsatt for skader og sosial dumping.

Ergo anses innleie gjennom bemanningsforetak som en særdeles ineffektiv og lite bærekraftig næringskultur. Det er stikk i strid med FNs bærekraftsmål nummer åtte som fremmer «varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle».

Selv om deler av bygg- og anleggsbransjen og diverse interesseorganisasjoner er kritiske til regjeringens forslag, må næringen selv ta selvkritikk: Vi som bransje har ikke vist god nok evne til å bremse den negative utviklingen som har skjedd. Dette kan være forårsaket av manglende relevante sanksjonsordninger i Norge.

Bedrifter som bevisst har misbrukt innleieregelverket har i praksis kun risikert å måtte ansette løsarbeiderne og ingen foretaksstraff under eksisterende sanksjoner. I lys av dette burde nok et forslag om sanksjoner vært med i regjeringens høringsnotat.

Faste ansatte i bedriftene sikrer både kompetanse, profesjonalitet og forutsigbarhet. Kapitalen i byggenæringen er nettopp summen av kompetansen til de som velger å jobbe her. Utstrakt bruk av innleie reduserer rekruttering av fast ansettelser i bransjen.

Vi mener at rekrutteringsstrategien til håndverksbedrifter, må være å satse på fagopplæring, lærlinger og gode og trygge arbeidsforhold.

Det kan likevel være at forbud mot bemanningsselskaper ikke blir en langsiktig løsning, men er en nødvendig start.

Et viktig argument mot forbud er at bemanningsbransjen utgjør en viktig funksjon i perioder hvor man har behov for ekstra arbeidskraft. Men dagens løsning er så ødeleggende for bransjen at det oppveier fordelen med å kunne leie inn fra bemanningsbyrå for å ta toppene. Disse kan løses ved å leie inn fra andre profesjonelle aktører.

Håndverksgruppen er Nordens største overflateentreprenør med over 2 000 håndverkere. Vi støtter en opprydning i bransjen og ønsker innstramninger knyttet til innleid arbeidskraft velkommen. Våre datterselskaper har satset på egne ansatte, utdannet lærlinger og hatt gode arbeidsvilkår, men vi ønsker å forbedre oss. Regjeringens forslag vil klart gjøre den jobben lettere også for oss.

Det bør være plass i markedet for seriøse bemanningsselskaper som tilbyr gode lønn- og arbeidsavtaler, og som sørger for å følge arbeidslivets spilleregler.

Vi øyner imidlertid et håp om at det kommer på plass et bedre system som gjør at de useriøse aktørene nå lukes bort.

Vi som bransje har ikke vist god nok evne til å bremse den negative utviklingen som har skjedd.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.