Andelen midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv ligger på 7,7 prosent. Men én sektor skiller seg ut: 13,2 prosent av forskere og undervisere ved universitetene er ansatt i midlertidige stillinger. Tar vi med åremålsstillinger er tallet 24 prosent.

Den høye midlertidigheten skremmer mange forskertalenter vekk fra universitetene. De som velger å bli, kan gå store deler av arbeidslivet sitt i midlertidige stillinger. Slik har det vært i årevis, og nå haster det å ordne opp i deres arbeidsvilkår.