Da Stortinget for drøyt tyve år siden opphevet forbudet mot utleie av arbeidskraft, var intensjonen at innleie kun skulle dekke opp for kortere arbeidstopper, rene vikariater og manglende spesialkompetanse og være et supplement til faste ansettelser. Slik gikk det som kjent ikke.

Jørn Eggum
Jørn Eggum (Foto: Gunnar Blöndal)

I stedet ble bemanningsbransjen en vekstsone for løsarbeid, nulltimerskontrakter og usikre arbeidsvilkår på bekostning av faste og direkte ansettelser. Med alle de negative konsekvensene det har hatt ikke bare for arbeidstagerne, men også for produksjonsbedriftenes konkurransevilkår og på sikt for hele den norske arbeidslivsmodellen.

Steinar Krogstad
Steinar Krogstad (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Fra 2019 strammet Stortinget inn regelverket noe, ut fra en klar erkjennelse av at innleien var blitt for omfattende og i en del bedrifter fortrengte faste ansettelser. Men situasjonen er fortsatt dypt urovekkende. Problemet er ikke ordinære vikaroppdrag eller vikarbyråer i ordets rette forstand.

Også vi har forståelse for at det kan være en praktisk løsning for bedrifter med akutt arbeidskraftbehov på grunn av sykdom eller annet. Problemet oppstår når det å bruke innleie blir regelen heller enn unntaket.

Produktiviteten har sunket, helse miljø og sikkerhet er blitt dårligere, og byggebransjen og deler av industrien sliter tungt med å rekruttere ungdom.

Det som kan fremstå som en rasjonell bemanningsstrategi for hver enkelt bedrift og på den enkelte byggeplass, har i sum ført til en forvitring av en av landets viktigste næringer. Derfor trenger vi felles løsninger som gir en bedre og sunnere retning for alle, slik regjeringen nå foreslår.

Arbeidsgiver- og høyresidens argumenter mot regjeringens forslag bygger åpenbart på en helt annen virkelighetsforståelse enn den vi har i Fellesforbundet. Dersom deres beskrivelse av innleie som et marginalt fenomen stemte, ville ikke innleie vært noen stor sak for oss.

Våre medlemmer og tillitsvalgte ser med egne øyne at innleie fra bemanningsforetak har fortrengt faste og hele stillinger i bedriftene som leier inn. Det seriøse og organiserte arbeidslivet svekkes. Situasjonen er særlig alvorlig i byggebransjen i Oslofjordområdet, hvor behovet for tiltak er prekært. Det er derfor bra at regjeringen nå viser stor handlekraft og vil innføre en forskrift som forbyr innleie fra bemanningsforetak i bygg i dette området.

Noen er redde for at dette vil gi mangel på arbeidskraft. Vi tror snarere omvendt. Tidligere forskning har vist at drømmen for mange innleide bygningsarbeidere er å få en vanlig fast jobb i et byggefirma i Norge.

I en fersk kartlegging blant våre polske medlemmer i bemanningsforetak i Osloområdet er svaret det samme. Flertallet vil mer enn gjerne få en ordinær ansettelse i bransjen. Det er ikke mangel på folk eller oppdrag som er hovedproblemet, men mangelen på vanlige faste jobber.

Det generelle regelverket for innleie må både skjerpes og forenkles. Hovedregelen må være krystallklar: Innleie fra vikarbyrå er tillatt når det er behov for vikarer. Bedrifter med tariffavtale med fagforening med innstillingsrett kan avtale midlertidig innleie utover dette, der hvor innleie fra bemanningsforetak ikke er forbudt. Men også i disse bedriftene skal det gjøres grundige vurderinger av hvordan et midlertidig arbeidskraftbehov skal løses.

Vi ønsker også at det skal stilles krav om at bemanningsforetaket har tariffavtale for å sikre at innleien skjer fra virksomheter som er del av det organiserte arbeidslivet.

Etter tusenårsskiftet omstilte arbeidsgiverne seg lynraskt til både liberaliseringen av innleieregelverket og tilbudssjokket av arbeidskraft etter østutvidelsen av EU. Vi har derfor stor tillit til at de nå klarer å tilpasse seg et strammere og klarere regelverk.

Vi tror også arbeidsgiverne vil se hvilke fordeler flere faste og direkte heltidsstillinger – rett og slett vanlige jobber – vil gi både bedriftene, arbeidstagerne og hele samfunnet.

Også vi har forståelse for at det kan være en praktisk løsning for bedrifter med akutt arbeidskraftbehov

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.