For mange arbeidstagere vil det være ønskelig å kunne jobbe hjemmefra et par ganger i uken, mens man benytter seg av kontorfasiliteter de andre dagene. Men selv om det for noen fungerer bra å jobbe hjemmefra, er det ikke optimalt for alle.

Det vil alltid være noen som har behov for å komme seg vekk fra hjemmet når de skal jobbe, men som av praktiske hensyn ikke ønsker å ta hele reiseveien inn til jobb.

Ingrid Somdal-Åmodt Vinje
Ingrid Somdal-Åmodt Vinje (Foto: Gunnar Blöndal)

Vi må unngå å tenke «enten–eller» når det gjelder arbeidsplass eller hjemmekontor. Her er noen gode grunner til det:

  • Kunnskapsintensive bedrifter trenger tilgang på kompetanse og rett person på rett plass. I et langstrakt land som Norge, betyr det at vi fremover bør legge opp til stedsuavhengige arbeidsplasser. Det vil gi gode muligheter for distriktene, ved at man kan flytte statlige arbeidsplasser ut fra storbyen og til distriktene.
  • Dagens ansatte er ikke bare lønnsmottagere – de er forventningsbærere. Fleksibilitet på arbeidsplassen må ikke handle om å spare penger. Tvert imot handler det om en investering i ansattes trivsel, produktivitet og til slutt bedriftens lønnsomhet.
  • Ikke alle bor i villa med plass til hjemmekontor – og dertil ergonomisk utstyr ved behov for det. Mange har i løpet av det siste året vært henvist til et hjørne av spisebordet.

Fremover er det tre områder som bør utforskes videre.

Det ene er hvorvidt vi i større grad kan klare å utnytte de kontorplassene som allerede finnes, fremfor å bygge nye kontorbygg det ikke er behov for. Det er stor variasjon i behovet for næringsbygg.

Washim Rashid
Washim Rashid

Gjennom en uke veksler bygget fra å være nesten tomt til helt overfylt. Det tvinger bedrifter til å enten leie mer kontorplass for å håndtere toppene, eller leve med kapasitetsproblemer.

I sum er det et stort overskudd av plass. Det er anslått at halvparten av all næringseiendom til enhver tid står ubrukt (JJL: Occupancy planning trend report 2020). Fordi dette overskuddet ikke er tilgjengelig for noen andre, blir det nødvendig å fortsette å bygge nytt for å møte etterspørselen.

Hva om vi kan utnytte de tomme kontorplassene i byggene i nærheten av der du bor, slik at du slipper reiseveien til jobb hver dag etter hvert som verden normaliserer seg?

I dag er markedet for utleie preget av lange og lite fleksible leieavtaler

Vi må også se på om gårdeiere som leier ut kontorplasser, er klare for å fornye forretningsmodellen. I dag er markedet for utleie preget av lange og lite fleksible leieavtaler som ikke gjenspeiler et arbeids- og næringsliv i konstant endring.

Ikke minst er det viktig at arbeidsgivere gir ansatte tillit til å jobbe mer utenfor kontoret, også etter at pandemien er et tilbakelagt kapittel. Forskning viser nemlig at vi ikke blir mindre produktive av å jobbe vekk fra kontoret, så lenge man jobber smart og har gode verktøy for samarbeid.

Se for deg at vi ti år frem i tid tenker tilbake på den tiden bedrifter pleide å mobilisere hundrevis av ansatte til å dra og jobbe fra samme fysiske sted. Uavhengig av rolle, funksjon eller reisevei, skulle alle møte opp og jobbe fra samme adresse.

Det er mulig flere av oss vil humre litt av tanken på at vi aksepterte en daglig rutine der store deler av dagen gikk med til å komme seg fra A til B og tilbake igjen, i en allerede hektisk hverdag

På samme måte som vi under den industrielle revolusjonen skjønte at vi måtte ta i bruk vann, damp og kull for å mekanisere produksjonen, vil vi kanskje til slutt innse at vi er avhengige av fleksibilitet, ansvarlighet og tillit for å legge til rette for produktive og fornøyde kunnskapsmedarbeidere.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.