lederplass 6. november kritiserer DN Venstres forslag om å lovfeste retten til å «logge av» etter arbeidstid. DN mener dette er unødvendig. Jeg hadde trodd DN var mer pålogget fremtiden enn som så.

Venstres utgangspunkt er at vi skal ha et mer fleksibelt arbeidsliv. Men da må vi også sikre at man har verktøy til å beskytte fritiden sin. Nesten en million nordmenn bruker muligheten til å jobbe hjemmefra. Lovverket vårt skal fungere også for dem.

Guri Melby
Guri Melby (Foto: Øyvind Elvsborg)

Det nye arbeidslivet gir muligheter for mer fleksibel arbeidstid. Erfaringene som er gjort med hjemmekontor viser at mange opplever å alltid være «logget på».

Digitalisering og teknologi gir mange muligheter til en mer fleksibel arbeidshverdag, mer autonomi og potensial for bedre balanse mellom fritid og arbeid. Det gir imidlertid også en risiko for at balansen mellom arbeid og fritid kan viskes ut på en annen måte enn tidligere. Nettopp derfor trenger vi et tydelig lovverk.

Vårt nye forslag er ikke noe Venstre har kokt i hop på et internt seminar. Det kommer på bakgrunn av forskning som viser de negative sidene ved økt fleksibilitet, og det er inspirert av vedtak fra EU. Forskning fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) viser at over halvparten av ansatte i Norge jobber hjemmefra utenfor arbeidstiden.

AFI-studien peker på at det kan ha negative helsemessige konsekvenser å være påkoblet etter arbeidsdagen er over. Det er ofte sånn at de skikkelig engasjerte medarbeiderne ofte er de som også svarer på sms og mail til alle døgnets tider.

Vi vet også at særlig kvinner kan oppleve balansegangen mellom høye forventninger fra både arbeidslivet og hjemmebanen som tøff. Det er jo nettopp disse gruppene arbeidsgivere bør gjøre alt for å holde på, motivere og legge til rette for at skal ville bli jobben.

Derfor fremmer vi forslag om å gå gjennom arbeidstidsregler for at de skal henge bedre sammen med hvordan dagens og fremtidens arbeidsliv faktisk er, og å fjerne unødvendige hindre for å inngå avtaler om fleksibel arbeidstid.

Vi ber også regjeringen om å hente inn mer kunnskap om innretning på fleksible arbeidstidsløsninger fra andre europeiske land. Fordi vi mener både ansatte og bedrifter kan være tjent med mulighetene fleksibilitet gir.

Vi ber også regjeringen få på plass et oppdatert regelverk for forsikring når du jobber hjemmefra og vi har tatt til orde for å innføre en fleksikonto. Alt dette er forslag som er ment å myke opp et gammeldags regelverk laget for industriarbeidersamfunnet, der jobben var ett sted og fritiden et annet.

I Frankrike vedtok man allerede i 2017 retten til å logge av. Flere andre europeiske land har innført tilsvarende lovgivning, og i sommer ble det enighet i EU om at «the right to disconnect» også skal innføres der.

Jeg gleder meg til å fremsette forslaget førstkommende torsdag og inviterer gjerne med DNs redaktør til å bli med på bedriftsbesøk. Det finnes nemlig virksomheter som allerede jobber i land hvor dette er innført.

De har altså lykkes med å oppdatere sitt regelverk for å møte en fremtid som byr på både nye muligheter og utfordringer for bedrifter og ansatte. Det hadde jeg trodd var en ambisjon for norsk arbeidsliv Venstre delte med DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.