I Dagens Næringsliv 23. januar argumenterer LO-sekretær Trude Tinnlund med at det ikke er for mye forlangt at arbeidsgivere i ulike konsernselskap må ta «et ekstra klikk på hjemmesiden til konsernet». Det er jo vanskelig å være uenig i det. De aller fleste selskap og arbeidsgivere i et konsern bør kanskje klare det i en omorganiseringsprosess.

Det er bare ett problem. Lovforslaget er ikke så enkelt og lettfattelig som det LO-sekretær Trude Tinnlund gir uttrykk for i sitt innlegg.

Tor Olav Carlsen
Tor Olav Carlsen (Foto: Bahr)

Tinnlund var selv medlem i lovutvalget som la grunnlaget for den konsernregelen som Stortinget snart skal behandle. Hun er dermed godt kjent med at arbeidsgiver får vesentlig større byrde enn et klikk på en hjemmeside.

Kort fortalt skal de ulike konsernselskapene blant annet gjøre følgende:

  • Hvis arbeidsgiver ikke har passende arbeid å tilby sine ansatte, så skal arbeidsgiver sammen med de alle de andre selskapene i konsernet «undersøke» om noen har ledig arbeid å tilby.
  • Arbeidsgiver må igangsette prosessen og informere alle de andre selskapene i konsernet om at det er overtallige ansatte som skal vurderes.
  • Arbeidsgiver skal også «gi nødvendig informasjon om de overtalliges kvalifikasjoner mv.».
  • Det skal også være «en god dialog mellom arbeidsgiver og alle de andre konsernselskapene om både «arbeidstagers kvalifikasjoner og stillingens innhold og kravene til denne».
  • Alle konsernselskapene skal gjøre «en reell og grundig vurdering» av om det finnes noe passende arbeid å tilby.

Hvis ikke disse reglene følges, er konsekvensen at oppsigelsen av arbeidstager kan bli ugyldig.

Og det er arbeidsgiver som blir ansvarlig hvis andre selskap i konsernet ikke oppfyller sine forpliktelser i disse omfattende «samhandlingsøvelsene». I praksis blir arbeidsgiver altså ansvarlig for feil som er begått av andre selskap i konsernet. Det er betenkelig.

Den samhandlingsprosessen som lovforslaget legger opp til er ikke et klikk på en felles hjemmeside, slik Tinnlund beskriver. Det er en omfattende øvelse som krever mye ressurser og involvering på tvers av ulike selskaper i et konsern.

Nina Melsom, Ståle Kyllingstad og Kristin Skogen Lund har derfor helt rett når de peker på de store konsekvensene lovforslaget vil ha for enkelte konsern (DN 12. januar). Det er det verdt å ta innover seg.

Poenget mitt er ikke først og fremst å peke på at LO-sekretær Tinnlund har forenklet konsekvensene av lovforslaget. Tvert imot. Her ligger kanskje løsningen på de utfordringene lovforslaget innebærer: Hvis den foreslåtte konsernregelen gjøres enklere og mindre byrdefull – slik Tinnlund legger opp til – da er man kanskje nærmere noe både arbeidsgiversiden og arbeidstagersiden kan klare å leve med?

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.