I sitt siste tilsvar til vårt innlegg i debatten legger Bütikofer, Jensen og Salvanes ord i munnen på oss, som de så søker å tilbakevise med selvfølgeligheter det er vanskelig å være uenig i (DN 12. oktober). Problemet er bare at vi ikke har hevdet noe av det de angriper. Vi har hverken hevdet at «at det er greit å komme med sterke utsagn om kvinner, ledelse og lønnsomhet basert på studier som kun observerer en samvariasjon mellom to variabler i et datamateriale,» eller at det er «dokumentert en kausal sammenheng mellom kjønnssammensetning i bedriftens ledelse og bedriftens lønnsomhet.»

Vi har, i motsetning til Bütikofer m.fl., lagt frem ulike forskningsartikler som dokumenterer en sammenheng mellom andelen kvinner i lederposisjoner og lavere lønnsomhet målt gjennom ulike indikatorer, men uten å trekke kausale konklusjoner. Tvert imot åpner vi for flere ulike forklaringer til hvorfor det kan være en sammenheng, og sier eksplisitt i vårt tilsvar 27. september at det kan være en interessant videreføring av debatten å nettopp spørre etter slike årsaksforklaringer.

I likhet med Bütikofer mfl. mener vi at samvariasjonen disse studiene dokumenterer gjør det interessant å se nærmere på hva årsaken kan være. Vi stusser på at de samtidig mener at det ikke spiller noen rolle hvor mange studier som viser en sammenheng. Det er jo nettopp mengden studier som indikerer det samme som gjør det interessant å lete etter en bakenforliggende årsak.

Vi vet heller ikke noe om kausalitetsforhold andre veien, altså om kjønnsbalanse i lederstillinger har positive effekter for produktivitet og lønnsomhet, men dette blir mer tatt for gitt. Forskning bør søke å finne årsaker til fenomener, uansett om det passer med hva mange ønsker å høre eller ikke.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.