Etter at de nye varslingsreglene ble vedtatt for tre år siden, har antallet arbeidsmiljørelaterte varslingssaker eksplodert.

I mange tilfeller vil det ikke være mulig å gjøre tilstrekkelige undersøkelser dersom varslers identitet holdes skjult. Kontradiksjon og åpenhet er forutsetninger for skikkelige bevisvurderinger. Hvordan skal en omvarslet kunne forholde seg til anonyme anklager om trakassering eller fryktbasert ledelse?

Ellen Røyneberg
Ellen Røyneberg

Og hvordan skal det underliggende problemet løses dersom det er usikkerhet om hva det består av og bunner i?

Det viktigste i arbeidsmiljørelaterte varslingssaker er ikke å avsi dom i favør av den ene eller den andre, men å løse det underliggende problemet, på lavest mulig nivå.

Det er heller ikke nødvendigvis lov å holde varslers identitet hemmelig. Personvernregelverket GDPR har bestemmelser som gir den registrerte rett til informasjon om hvilken kilde opplysningene kommer fra.

Datatilsynet har ikke tatt endelig stilling til om dette alltid gir omvarslede rett til å få vite varslers identitet, men det er tydelig at Datatilsynet har endret sitt tidligere standpunkt om at varslers identitet som utgangspunkt skal holdes skjult.

Hovedregelen må være at varslers identitet skal være kjent, og at unntak må begrunnes.

Unntak er særlig aktuelt i saker om alvorlig økonomisk kriminalitet, som også er de varslingssakene EUs personvernråd (EDPB) tar utgangspunkt i når de begrunner hemmelighold av varslers identitet i sin veileder om «whistleblowing».

En annen innvending mot å røpe varslers identitet er hensynet til selve varslingsinstituttet og risikoen for at ansatte unnlater å varsle fordi de vet at identiteten kan bli gjort kjent. Det er en relevant innvending, men kan ikke få avgjørende betydning.

Hensynet til varsler må ivaretas på andre måter.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.