Anniken Hauglie (H), arbeids- og sosialminister

Unge bort fra Nav

Publisert: Oppdatert:

En ny ungdomsinnsats i Nav rulles nå ut over landet. Unge under 30 år som etter åtte uker står uten tilbud om arbeid, skoleplass eller annen hensiktsmessig aktivitet skal få individuelt tilpasset oppfølging fra Nav.
En ny ungdomsinnsats i Nav rulles nå ut over landet. Unge under 30 år som etter åtte uker står uten tilbud om arbeid, skoleplass eller annen hensiktsmessig aktivitet skal få individuelt tilpasset oppfølging fra Nav. (Foto: Per Ståle Bugjerde)