I DN 10. januar sier Berit Svendsen i Telenor at det er forutsetning at man jobber fulltid for å bli leder, og at kvinner må jobbe mer og søke mer ansvar på arbeidsplassen. Anne-Kari Bratten i Spekter uttaler at kvinner heller vil shoppe enn jobbe. Kristin Skogen Lund «mener det må bli slutt på fordømmelse av familier som kjøper seg hjelp i hjemmet».