Men hva med mennene?

Hvordan kan vi hjelpe menn til å ta mer ansvar hjemme? Hva trenger de for å lykkes der? Deltidsdebatten må handle om mer enn kvinnenes valg og prioriteringer.

Arbeidsoppgavene i hjemmet bør fordeles i henhold til hvor man har sine komparative fortrinn, og fordelingen er noe som man sammen bør komme frem til. I tillegg må man få ansvar og få lov til å levere på det ansvaret som er gitt skriver Caroline Gjerding, regiondirektør i Amesto Account House as. Foto: Eivind Senneset
Arbeidsoppgavene i hjemmet bør fordeles i henhold til hvor man har sine komparative fortrinn, og fordelingen er noe som man sammen bør komme frem til. I tillegg må man få ansvar og få lov til å levere på det ansvaret som er gitt skriver Caroline Gjerding, regiondirektør i Amesto Account House as. Foto: Eivind Senneset
Publisert 12. January 2018, kl. 19.44Oppdatert 12. January 2018, kl. 19.44