Caroline Gjerding, autorisert regnskapsfører, regiondirektør i region vest, Amesto Account House as

Men hva med mennene?

Hvordan kan vi hjelpe menn til å ta mer ansvar hjemme? Hva trenger de for å lykkes der? Deltidsdebatten må handle om mer enn kvinnenes valg og prioriteringer.

Publisert: Oppdatert:

Arbeidsoppgavene i hjemmet bør fordeles i henhold til hvor man har sine komparative fortrinn, og fordelingen er noe som man sammen bør komme frem til. I tillegg må man få ansvar og få lov til å levere på det ansvaret som er gitt skriver Caroline Gjerding, regiondirektør i Amesto Account House as.
Arbeidsoppgavene i hjemmet bør fordeles i henhold til hvor man har sine komparative fortrinn, og fordelingen er noe som man sammen bør komme frem til. I tillegg må man få ansvar og få lov til å levere på det ansvaret som er gitt skriver Caroline Gjerding, regiondirektør i Amesto Account House as. (Foto: Eivind Senneset)