Kjell Roland, leder i det statlige investeringsselskapet Norfund, hevder i et innlegg i DN 10. januar at det stilles for mange krav til investeringer i næringslivet i utviklingsland. Samtidig mener en rekke andre finansinstitusjoner og utviklingsbanker at slike krav nettopp reduserer investorenes risiko.

Kravene til miljømessige og sosiale standarder og menneskerettighets prinsippene skaper en ugjennomtrengelig jungel for bedriftene, hevder Roland. Det blir for mye å utrede, gjennomføre og betale for.