Direktør Lars Sørgard i Konkurransetilsynet har visst glemt Konkurranseloven.

Med bakgrunn i den pågående saken om de såkalte prisjegerne, hvis atferd er regulert i en åpen avtale som Konkurransetilsynet har vært kjent med og orientert jevnlig om i årevis, skrev jeg et innlegg i DN fredag hvor jeg etterlyste mer veiledning fra Konkurransetilsynet.

Svaret fra direktør Sørgard i DN 5. desember var som forventet: Han argumenterer for at tilsynet ikke vil veilede og skriver blant annet at fordi mange selskap tidligere søkte om dispensasjon fra loven, har tilsynet endret praksis og det er «derfor ikke mulig å komme til oss og be om en godkjennelse av en helt konkret adferd av en bedrift.»

Det er ikke relevant for den pågående saken. Vi har ikke ønsket oss eller bedt om noen dispensasjon. Vi har regulert en fullt lovlig atferd, prisobservasjon, gjennom en avtale. Og tilkjennegjort både avtale og praksis for tilsynet ved flere anledninger.

Jeg velger derfor å sitere Konkurranseloven, nærmere bestemt paragraf 9, siste ledd:

«Konkurransetilsynet plikter å veilede foretak vedrørende forståelse av denne lov, lovens rekkevidde og dens anvendelse i enkeltsaker.»

Tilsynet har med andre ord ikke gjort plikten sin. Tjenesteforsømmelse kalte vi det i militæret.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.