Økonomisk selvstendighet og evnen til å ta vare på seg selv er viktig både innenfor konservatismen og et av de viktigste likestillingsspørsmålene. Likevel velger vi på høyresiden å legge til rette for at familien kan ta valg der den ene parten blir økonomisk avhengig av den andre. Det er egentlig både dårlig høyrepolitikk og likestillingspolitikk.

For det viser seg gang på gang at familiens såkalte frie valg, som regel blir et økonomisk tap for kvinnen. Å velge å være hjemmeværende er økonomisk høyrisikosport for kvinner, når vi har en skilsmisserate på femti prosent.

Kvinne – kjenn din økonomi dnPlus

Hvis to foreldre blir enige om at en skal være hjemmeværende, så er det rett og rimelig at den yrkesaktive kompenserer den hjemmeværende økonomisk. Hjemmeværende går glipp av pensjonspoeng og trygderettigheter.

Den som ikke selv får pensjonsgivende inntekt må da sørge for at partneren betaler pensjonsforsikring, helseforsikring og ulykkesforsikring, i tillegg til lønn for å være hjemme.

Da kan det godt hende at det økonomiske bildet for familien ser litt annerledes ut, fordi kostnadene for å ha en hjemmeværende partner blir så høy at det ikke lenger lønner seg. Da kan familien velge om begge faktisk bør dele så mye som mulig på gledene og byrdene ved å ha både jobb og barn.

Bullshit at jenter ikke er interessert i økonomi

Kvinners høye yrkesdeltakelse er en årsak til at Norge klarer seg godt i internasjonale sammenlikninger. Vi har riktignok verdens høyeste sykefravær og svært mange på uføretrygd, men dette oppveies av at norske kvinner er yrkesaktive.

Dette er åpenbart en fordel for samfunnet og har bidratt til den velferden vi har i dag. Men da skal ikke fellesskapet kompensere for det økonomiske velferdstapet som oppstår når noen velger å være hjemme.

Sju av ti aksjeselskap har kun menn i styret

Det er enhvers plikt å ta vare på seg selv og tenke langsiktig. Vær hjemme med barna for all del. Men ikke krev at fellesskapet skal kompensere for dårlig økonomi og minstepensjon du velger vekk pensjonsgivende inntekt gjennom å velge å være økonomisk avhengig av en annen.

Innlegget er oppdatert med faktaboks.

Interessert i økonomi og likestilling? Bli medlem av DNs nye Facebook-gruppe DN Kvinner
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Med den fremgangen vi har nå, vil det ta over 200 år før kvinner og menn er økonomisk likestilt i verden
00:38
Publisert: