Digitale løsninger og fleksibilitet har ført til at mange virksomheter har fungert godt i denne spesielle tiden med hjemmekontor. Flere ønsker å videreføre denne type fleksibilitet som permanente løsninger, og en mer fleksibel hverdag er fremtiden.

Samtidig må vi være klar over at arbeidsmiljøloven ikke er skapt for den type arbeidshverdag som nå annonseres av blant annet Telenor og Nettavisen.

Arbeidet skal altså kunne utføres hvor som helst og når som helst, men være basert på tillit og levering av resultater. Dette fremstår som kostnadsbesparende for virksomhetene og mer fleksibelt for de ansatte.

Benedicte Hille
Benedicte Hille

Samtidig er det mange ansatte som har savnet arbeidsplassen sin og det sosiale arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljølovens regler er ikke bygget for en slik hverdag. Arbeidsgiver har ansvar for at alle ansatte skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk.

Kari Bergeius Andersen
Kari Bergeius Andersen

I tillegg må vi være oppmerksomme på en egen forskrift fra 2002 om arbeid som utføres i arbeidstagers hjem. Forskriften gjelder ikke i situasjoner hvor arbeidstager jobber hjemme en sjelden gang, men faste ordninger vil raskt være omfattet av forskriften.

En fast hjemmekontorordning innebærer at:

  • Arbeidsgiver får i stor grad ansvar for sikkerhet, helse og velferd, også når arbeidstager jobber hjemmefra. Blant annet skal arbeidssted, arbeidsutstyr og innemiljø ikke medføre uheldige fysiske belastninger.
  • Arbeidsgivers internkontrollsystem skal omfatte arbeid som utføres i arbeidstagers private hjem.
  • Reglene om 40 timers arbeidsuke og begrensninger av overtid gjelder hjemme, som ellers.

Arbeidsgiver må følge opp dette ansvaret, enten det gjelder å sørge for riktig kontorpult og stol, at arbeidstager ikke utsettes for uforsvarlig stress eller det er å sørge for at det ikke utføres arbeid utover lovens grenser.

I tillegg vil det være en stor utfordring i hverdagen at slike fleksible ordninger skaper større utfordringer med oppfølging av medarbeidere som ikke presterer eller leverer tilfredsstillende. Arbeidsmiljølovens regler for oppsigelse i og etter prøvetid vil kreve det samme som når medarbeidere er på kontoret. I slike saker er det alltid viktig med god og hyppig dialog. Særlig i situasjoner hvor krevende budskap skal formidles vil behovet for personkontakt være stort. Dårligere oppfølging gir mindre muligheter for å lykkes og mulighetene for å finne gode løsning blir mindre.

Arbeidsgivere løper altså en stor risiko ved å formidle til de ansatte at de nå står fritt til å jobbe hvor som helst og når som helst så lenge de leverer det de skal. Vi har derfor tre klare råd:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

  • Vurder om virksomhetens ordning er innenfor eller utenfor forskriften om hjemmearbeid.
  • Sørg for nye gode avtaler som regulerer ordningens innhold for hver enkelt.
  • Sørg for nye gode rutiner for personaloppfølgningen.