For syvende år på rad viser NHOs kompetansebarometer at 60 prosent av norske bedrifter ikke får tak i kompetansen de trenger. Tallet har stått uendret siden NHO startet målingene i 2014.

NHO legger store ressurser i å påvirke myndighetenes utdannelsespolitikk, for å løse utfordringene, samt sikre at enkeltindivider treffer gode utdannelsesvalg. Det er vel og bra. Men basert på at tallene nå har stått uendret i så mange år, er det vanskelig å se at tiltakene har effekt på kort sikt.

Veronica Larsen
Veronica Larsen (Foto: Kim A. Rognmo)

Har vi råd til å vente et tiår til? Med sterk internasjonal konkurranse kan dette kraftige kompetansegapet bety kroken på døren for mange bedrifter. Tiden er «overmoden» for at næringslivet rustes til å ta tak i egne utfordringer.

Jeg tenker særlig på to områder hvor organisasjoner har stort potensial:

  • Vet vi faktisk hva slags kompetanse vi trenger?

En rekke fagfelt har slitt med tilgang på kompetanse i lang tid. Byggebransjen er et eksempel. Jeg møter hyppig kunder i byggebransjen som påpeker at de mangler prosjektledere, prosjekteringsledere og anleggsledere.

De vet ikke hvor eller hvordan de skal finne denne kompetansen. Mange rekrutteringsselskaper holder seg langt unna, for heller ikke de vet hvordan de skal løse problemene.

Mange rekrutteringsselskaper holder seg langt unna, for heller ikke de vet hvordan de skal løse problemene

En ting er sikkert: Når en organisasjon står med et så brutalt udekket kompetansegap, hjelper det sjelden å fortsette å gjøre det samme om og om igjen i håp om at problemet skal løse seg.

Her er det på tide at rekrutteringsselskaper og konsulentselskaper påtar seg den rollen de er skapt til å gjøre, nemlig å utfordre sine kunder til å tenke annerledes.

De organisasjonene som lykkes best med å tenke alternativt, vil få en stor konkurransefordel. Byggebransjen har de siste årene blitt bedre til å se på alternative tilnærminger.

Jeg har møtt mange selskaper som har tatt riktige grep. For eksempel har mange vært proaktive i sin satsing på unge nyutdannede medarbeidere, eller de jobber aktivt for å utvikle en innovasjonskultur internt.

Det er bra. Men vi må gjøre mer. Blant annet må vi sikre at den knappe fagkompetansen brukes der det er aller mest kritisk å bruke den. Er det for eksempel avgjørende at en prosjektleder i bygg- og anleggsbransjen har bakgrunn som ingeniør?

Sånn som rollen er satt opp i dag, er svaret i mange tilfeller «ja». Men hva om vi omdefinerer roller og organiserer oss litt annerledes i fremtiden? Kan solide lederegenskaper, evne til å se løsninger og tenke nytt være vel så viktig?

Med riktig organisering kan man tilrettelegge for at man bruker den knappe ingeniørkompetansen der den er aller mest kritisk.

  • Gjør vi det vi kan for å utvikle de menneskene vi allerede har?

Alle ønsker å utnytte det fulle potensialet hos sine ansatte, men ikke alle lykkes. Dette krever god forståelse av fremtidsbildet i og rundt egen organisasjon og innsikt i hva som kreves av hver enkelt medarbeider for at organisasjonen kollektivt skal ta steg i riktig retning.

Deretter må man jobbe systematisk med å trene de ansatte til å fylle nye oppgavene og utføre handlingene som er nødvendig for å skape endring. Det interessante med dette er også at arbeidsgivere som er gode på å utvikle folkene sine, ofte også lykkes bedre med å tiltrekke seg nye mennesker og å beholde dem de allerede har.

Jeg snakker ofte med kunder som har behov for omstilling og jeg vet at mulighetene for å tette kompetansegapene er til stede hos veldig mange selskaper i vår region, men alle har ikke nødvendige muskler til å ta kostnaden.

Jeg frykter at særlig små- og mellomstore bedrifter havner for langt bak kompetansemessig i konkurranse med internasjonale aktører. Mens vi venter på effekten av NHOs påvirkningstiltak, håper jeg regjeringen og lokale myndigheter åpner øynene.

Det er et sterkt behov for at det bevilges flere midler til kompensasjonsordninger som gir incentiver til omstilling og som sikrer at bedriftene får dekket kompetansegapet de har stått overfor i altfor lang tid.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.