Spørsmålet fra journalisten vi møtte på skitur var: Er det greit å bruke deler av arbeidsdagen til en skitur?

«Fanget» av journalisten var ryggmargsrefleksen hos min mann og meg å flykte unna, slik mange andre i sporet gjorde. Men vi valgte å ta praten – og siden har det kokt over av positivt engasjement rundt temaet. Som HR-leder har jeg gjort meg flere refleksjoner på bakgrunn av tilbakemeldingene.

Stina Hofgaard Røsjø
Stina Hofgaard Røsjø

Utfordringer med fysiske og psykiske plager hos ansatte har lenge vært et fokusområde for bedrifter, men utfordringene har eskalert dramatisk som følge av restriksjonene knyttet til korona. Ensomhet og psykiske plager er bakteppet når én av fire svarer at de ikke er fornøyde med livet i en undersøkelse som Folkehelseinstituttet utførte i desember 2020.

I stor grad er det unge, enslige og kvinner som tar den største støyten.

Særlig utsatt er kvinnene, fordi de står i bresjen for å håndtere pandemien i helsesektoren og i skolesystemet. I tillegg tar kvinner størsteparten av belastningen i hjemmet, knyttet til karantene og hjemmeskole.

I USA snakker man om faren for at stadig flere kvinner sakker akterut i sine karrierer -«pink collar recession» – og dropper ut av arbeidslivet fordi totalbyrden blir for stor.

Når arbeidssituasjonen og metodene våre endres, må vi også endre måten vi leder på. Det er på tide at bedriftenes verktøykasse for å jobbe med ansattes fysiske og psykiske helse fornyes.

«Vi bør ikke lenger etterstrebe en balanse mellom jobb og fritid, men en integrering av det», skriver Deloitte i sin siste Human Capital Report. Det er helt riktig. I vår tid glir arbeid og fritid stadig mer over i hverandre.

Den elskede og hatede mobiltelefonen som gir oss tilgang til alt og alle i hele verden, hele døgnet, har kommet for å bli. Det er tilrettelagt for å kunne «jobbe hele tiden».

Jeg har selv blitt kalt inn til digital medarbeidersamtale av sjefen en søndagskveld, fordi kalenderen for resten av uken var full. Jeg burde selvfølgelig takket nei, men endte opp med å gjennomføre møtet fordi det var forventet av meg.

Nå har vi kommet dit at arbeidsgivere må se sine arbeidstagere som de hele menneskene de er. Vi må utvikle en kultur som vektlegger trivsel og velvære, og legge til rette for at jobben kan utføres på en god måte, samtidig som man får mulighet til å leve et godt liv.

Syretesten er om man klarer å tiltrekke seg, og beholde de største talentene. Er de ikke fornøyd, vil de raskt pakke sakene sine, og gå videre til en arbeidsgiver med holdninger og kultur som passer dem bedre.

Fremtidens vinnere i arbeidsmarkedet er arbeidsgivere som:

  • Legger til rette for integrering av jobb og fritid, slik at ansatte mestrer livet på jobb og livet utenfor jobb.

Arbeidsgiver må kanskje tilby ulike goder og tilpasninger til ulike grupper av ansatte. Småbarnsforeldre trenger kanskje hjelp til barnepass eller en time til disposisjon midt på dagen. Eldre ansatte trenger kanskje tid til å besøke foreldre på gamlehjem på dagtid.

  • Leder med empati.

Forskning viser at ledelse med omsorg er den mest effektive. Dagens arbeidstagere trenger å føle at arbeidsgiver bryr seg om dem, og som arbeidsgiver må du sørge for at dette er den etterlatte oppfatningen. Anerkjenn utfordringene dine ansatte møter, og vis også din egen sårbarhet. Er du åpen og ærlig som leder, danner du et godt og trygt arbeidsmiljø som gjør at dine ansatte kan være seg selv. Da presterer de også bedre.

  • Får sine ansatte i fysisk aktivitet.

«Dersom fysisk aktivitet hadde vært en pille, ville alle tatt den», ifølge hjerneforsker og lege, Ole Petter Hjelle. Fysisk aktivitet har en positiv effekt på stressmestring, læring, kreativitet, konsentrasjon og intelligens. I tillegg vil et aktivt liv redusere risikoen for depresjon, angst og demens. Det holder ikke bare med et subsidiert treningstilbud på Sats, godt skjult i en bedriftsavtale på intranettet. Fremtidens vinnere i arbeidsmarkedet vil i større grad legge til rette for å engasjere til fysisk aktivitet – gjerne også i arbeidstiden. Bare test selv hva en enkel skrittkonkurranse kan gjøre med engasjement, innsats og fellesskapsfølelse i ditt team.

Å ta et utvidet ansvar for ansattes helse, fysiske aktivitet og velvære, er et godt «business case». Som leder må du «practice as you preach», og i motsetning til lønnselementet er dette verktøy hvor toppledelsen med god samvittighet kan sette et eksempel.

Så gå nå den skituren, og snakk gjerne høyt om det etterpå.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.