Christine B. Meyer skriver i kronikk i DN onsdag 14. november at varsling kan gi redde ledere og dermed gjøre norske ledere enda mer forsiktige og utydelige. Det er prisverdig av Meyer å stille spørsmål ved konsekvensen av varslingsordningen i arbeidsmiljøsaker.

Enorme ressurser brukes hvert år på varslingssaker. Mange av dem gjelder arbeidsmiljø og lederadferd. Det er derfor viktig å vurdere varslingsordningen og mulige konsekvenser av denne.

Preben H. Mo, advokat i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen as
Preben H.