Equinor har tatt til orde for endringer i den norske advokatbransjen for å sikre større mangfold. Vi mener det over tid vil sikre oss bedre tjenester, og derfor vil vi legge større vekt på det i våre innkjøpsprosesser.

Vi har stor respekt for at arbeidet med mangfold er komplisert og at det tar tid. Det er likevel grunn til å spørre seg om advokatbransjen kan gjøre mer for å oppnå endringene det er behov for.

Advokatene Ylva G. Petersen og Christian Emil Petersen beskriver i et innlegg at utfordringen er at mange kvinnelige advokater faller fra før de kommer i en posisjon der de vurderes for partneropptak (DN 13. februar). Det er vi enige i.

Å sikre større mangfold i advokatbransjen handler selvsagt ikke om å akseptere «tapsprosjekter» eller kvotere inn dårlige kandidater. Det koster å investere i talentutvikling, men vi mener det er nødvendig for å bygge firmaet slik at det over tid kan levere den kvaliteten vi etterspør.

For Equinor er det viktig å ha tilgang til de beste talentene og kompetansen, uavhengig av kjønn. Vi er bekymret for at så mange, spesielt kvinnelige, talenter faller fra underveis.

Mangfold, i bred forstand, bidrar til høyere verdiskaping. Vi kommer til å bruke vår innflytelse som stor innkjøper positivt og integrere mangfold som et av flere viktige parametere. Vi er sikre på at talentene er der, og at vi sammen med advokatbransjen kan sikre både høy kvalitet og mer mangfold i årene som kommer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.