Likestilling kan bli motor for økonomisk vekst

Hvis næringsliv og investorer ønsker stabil vekst, bør de bry seg mer om likestilling og mangfold.

FNs bærekraftsmål nummer fem handler om likestilling. Sett indikatorer på hvordan likestilling skal måles og vær tydelig på hvordan disse kan legge føringer for investeringene.
FNs bærekraftsmål nummer fem handler om likestilling. Sett indikatorer på hvordan likestilling skal måles og vær tydelig på hvordan disse kan legge føringer for investeringene.Foto: Istock/Getty Images
Publisert 16. June 2019, kl. 17.48Oppdatert 16. June 2019, kl. 17.48