I Dagens Næringsliv lørdag 14. september skriver Thomas Lange og Anne May Melsom at «Flere kvinnelige ledere gir lavere lønnsomhet». Det fikk meg til å skvette i sofaen.

De gjør et poeng av at sykefraværet er høyere hos arbeidstagere med kvinnelige ledere enn med mannlige ledere. Dette gapet i sykefravær danner hovedargumentet for tittelen, som jeg umiddelbart forsto som at kvinnelige ledere er selv skyld i den lavere lønnsomheten.

Sammenhengen mellom lønnsomhet og kjønn er derimot så mye mer enn bare sykefravær.

Først og fremst sammenfaller økning i antall kvinnelige ledere i en bedrift ofte med økt lønnsomhet, ikke lavere, slik kronikkforfatterne hevder.

Tidligere i vår skrev mine kolleger i PwC og jeg rapporten «Investing in gender equality», som så på sammenhengen mellom likestilling og lønnsomhet i Norden. Her fant vi blant annet at nordiske selskaper med høy andel kvinnelige ledere har høyere fortjenestemargin og høyere egenkapitalavkastning enn andre selskaper.

Tilsvarende funn finnes i andre globale studier:

  • I en studie fra The International Labour Organization fra 2019 kommer det frem at 74 prosent av de 13.000 globale selskapene rapporterte mellom fem og 20 prosent økning i profitt etter å fremmet flere kvinner til lederskapet i bedriften.
  • The Peterson Institute, i sin analyse av 21.000 globale selskaper i 2016, konkluderer at et selskap med minst 30 prosent kvinnelige ledere er forventet å ha minst seks prosent høyere fortjenestemargin enn tilsvarende selskaper uten samme kvinneandel.
  • Det internasjonale pengefondet (IMF) finner tilsvarende resultater i sin studie fra 2016, der hovedkonklusjonen er at en ekstra kvinne på ledelsesnivå er assosiert med en økning i avkastning på eiendeler på mellom 0,08 og 0,13 prosentpoeng.

Forskning viser at det altså er en positiv sammenheng mellom likestilling på ledelsesnivå og bedriftens lønnsomhet.

Det er vanskelig å finne en forklaring på hvorfor det lønner seg å ha flere kvinner i ledelsen. Imidlertid finner en rekke internasjonale studier mange positive fellestrekk som driver bedriftenes lønnsomhet, blant likestilte ledelser. En mer likestilt ledergruppe gir mer kritisk og kreativ tenkning, som igjen resulterer i flere ideer, innovasjon og høyere produktivitet for bedriften.

Kvinnelige og mannlige ledere har forskjellige ledertrekk. For eksempel får kvinnelige ledere ofte ansatte til å delta mer aktivt og er bedre på å konkretisere mål og forventninger.

Likestilt ledelse fører til en sterkere og mer motiverende kultur, som igjen øker produktiviteten. Bedriften vil også få tilgang på flere markeder, da kvinnelige ledere er best skikket til å tjene kundesegmenter dominert av kvinner og vice versa. I tillegg kan en mer likestilt ledelse føre til lavere turnover og at bedriften blir flinkere til å tiltrekke seg riktig og attraktivt talent.

Kronikkforfatterne har gjort en stor studie som peker på sammenhengen mellom kjønn og sykefravær, og de summerer opp tenkte hypoteser i sin artikkel. Flere går ut på den kvinnelige lederens iboende egenskaper. Det er like enkelt å tenke seg hypoteser som forklarer sammenhengen med eksterne forhold. For eksempel at personer med høyere sykefravær søker seg til kvinnedominerte bransjer.

Hvis det er en årsakssammenheng mellom kvinnelig ledelse og sykefravær – og at en økning i kvinnelige ledere faktisk fører til en økning i sykefravær – er det viktig å ikke glemme at sykefraværet kun er en enkelt brikke i det store regnestykket som danner bedriftens lønnsomhet.

Totalbildet jeg sitter igjen med etter å ha lest en rekke internasjonale studier og bidratt på flere undersøkelser, er: En eventuell reduksjon i lønnsomhet på grunn av økt sykefravær er liten i forhold til økningen i lønnsomhet som en mer likestilt ledelse ofte fører med seg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.