Else Bugge Fougner og to kolleger oppfordret i innlegg i DN 17. januar til at flere offentlige oppdragsgivere bør ta inn krav om kjønnsbalanse i sine anskaffelser.

Likestilling har mange sosiale og samfunnsøkonomiske fordeler, og det er bra for bunnlinjen i norske selskaper. Men offentlige anskaffelser er antagelig ikke den beste måten å sikre bedre kjønnsbalanse.

Hovedformålet med offentlige anskaffelser er å dekke det offentliges behov og fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Samtidig skal det offentlige gå foran og stille krav til leverandørene for å sikre en god samfunnsutvikling.

Å stille de riktige kravene er utfordrende. Anskaffelsesregelverket skal ta vare på flere samfunnshensyn, som å redusere skadelig miljøpåvirkning og ta vare på grunnleggende menneskerettigheter i arbeidsforhold. I tillegg skal regelverket bidra til å fremme innovasjon og motvirke arbeidslivskriminalitet og korrupsjon. Det er ikke til å komme fra at det er et spenningsforhold mellom hovedformålet i regelverket og ivaretagelsen av andre samfunnshensyn.

Offentlige anskaffelser skal faktisk ikke brukes til å løse alle samfunnsutfordringene vi står overfor. I mange tilfeller kan andre virkemidler være like godt –eller bedre- egnet.

Det er også viktig at vi ikke utelukker de beste, mest innovative eller billigste leverandørene fordi vi stiller for strenge krav til ivaretagelse av andre samfunnshensyn. Vi vet at summen av slike krav kan gjøre det vanskelig for små og mellomstore bedrifter å delta i konkurransen om offentlige kontrakter.

Skal vi oppnå effektiv ressursbruk, må krav til ivaretagelse av andre samfunnshensyn stilles på en riktig måte, og det må stilles i de riktige anskaffelsene. Det krever at norske oppdragsgivere gjør gode vurderinger og avveininger mellom ulike hensyn.

Regjeringen vil om kort tid legge frem en stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Vi vil der legge til rette for økt kompetanse og profesjonalisering blant norske oppdragsgivere. På den måten vil det offentlige bruke sin kjøpermakt på en klok måte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DN-kommentator: En neve rapsfrø for Oslo Børs? Tror de nordmenn er idioter?
Grandiost, men er det grandiost nok for Petter Stordalen?
03:46
Publisert: