Norges Bondelag og norske bønder har iverksatt blokade av utkjøring av varer fra matkjedenes grossistlagre, etter brudd i jordbruksforhandlingene. Bondelagsleder Lars Petter Bartnes forklarer at blokaden er ment å «synliggjøre at norsk mat ikke er en selvfølge». Strategien med å blokkere matkjedenes distribusjon for å poengtere viktigheten av norskprodusert mat, er interessant.

Mer alvorlig er spørsmålet om Bondelaget og bøndene har tenkt på at aksjonen også har konkurranserettslige sider.