I mine 12 år i Norfund har jeg observert at norsk bistandsdebatt i stor grad foregår i et ekkokammer der vi snakker med oss selv på et eget språk frikoblet fra verden, særlig den fattige delen. Norsk bistandspolitikks største utfordring er å bli bedre til å lytte til stemmene fra sør, lære av feilene som gjøres og finne ut hvordan vi unngår å gjøre dem igjen.

For hva er egentlig «utvikling», og hvordan kan Norge bli mer nyttig?

Dette spørsmålet har jeg vært opptatt av i de årene jeg har hatt gleden av å lede Norfund.