Datatilsynet publiserte nylig en intern rapport som peker på usikkerhet rundt etterlevelsen av personvernforordningen når man setter opp en Facebook-side.

Vi er ikke enige i denne vurderingen, og selv om Datatilsynet understreker at deres rapport ikke er å anse som en generell veiledning eller analyse av om Facebook-sider oppfyller kravene til EUs personvernregulering (GDPR), finner vi det overraskende at vi ikke har fått mulighet til å kommentere og bidra med informasjon under arbeidets gang før rapporten ble publisert.

Vi hadde i tilfelle kunnet redegjøre for de tiltak som er iverksatt for at sideadministratorer og Facebook, i fellesskap, skal kunne overholde sine respektive forpliktelser i henhold til GDPR.

Personvern og etterlevelse av GDPR er grunnleggende når vi tilbyr og utvikler våre tjenester. Det å beskytte informasjonen våre brukere deler med oss, er en av våre aller viktigste prioriteringer, og vi gjennomgår kontinuerlig vår personvernpolicy for å sikre at den er i takt med de behov som kommer av den digitale utviklingen.

Denne policyen omfatter tiltak for åpenhet, kontroll, personvernrettigheter, sikkerhet og GDPR-kontrakter.

Martin Ruby
Martin Ruby (Foto: Camilla Stephan/Facebook)
Joachim Benno
Joachim Benno (Foto: Facebook)

Transparens og åpenhet står sentralt i denne sammenhengen, vi har derfor utviklet og tilbyr en rekke kilder som forklarer hvordan vi samler inn, bruker og beskytter folks informasjon på tvers av Facebook sine tjenester. Dette inkluderer vår personvernpolicy, kontekstuell informasjon og varslinger på plattformen, samt ressurser rettet spesifikt mot unge mennesker via vår ungdomsportal og foreldreportal.

På bakgrunn av dette arbeider vi kontinuerlig med å gi våre brukere økt kontroll over hvordan deres data brukes.

Noen eksempler på dette:

  • Vi selger ikke personlig identifiserbare data til tredjepartsaktører.
  • Våre brukere har ikke bare kontroll over synligheten og hvem som mottar innholdet de selv publiserer på plattformen, men de kan også kontrollere egne annonsepreferanser, eget samtykke til informasjonskapsler, samt hvilken informasjon andre bedrifter deler med Facebook om brukerens egen aktivitet på andre apper og nettsider.
  • Våre brukere har også tilgang til verktøy for å se, laste ned og overføre kopier av sine egne data fra Facebook til andre tjenester.
  • I tillegg kan de når som helst endre i personverninnstillingene i kontrollsenteret til Facebook, som for øvrig er fornyet og forenklet.
Vi ønsker å kontinuerlig bidra i pågående diskusjoner om samfunnsdigitaliseringen

Hva gjelder Facebook-sider, har vi iverksatt spesifikke tiltak for å sikre etterlevelse av de forpliktelser som følger av GDPR. Dette omfatter blant annet slike påkrevde avtaler mellom Facebook og sideadministratorer om felles kontroll («joint control») som omtales i Datatilsynets rapport, og at disse er gjort allment tilgjengelige.

Vi ønsker å kontinuerlig bidra i pågående diskusjoner om samfunnsdigitaliseringen, og hva som kan gjøres for å sikre en god utvikling for så vel mennesker og bedrifter, som for samfunnet i sin helhet.

For oss er tilbakemeldinger fra og diskusjoner med Datatilsynet en viktig del av denne prosessen, ikke minst på områder hvor vi kanskje ikke er helt enige. Vi mener at nettopp denne typen dialog er viktig for å skape et godt, forutsigbart og bærekraftig rammeverk for digitaliseringen, hvor tillit står sentralt.

Vi ser frem til en god dialog med Datatilsynet om disse temaene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.