Frankrike innførte 1. januar en lov som gir arbeidstagere rett til å være avlogget etter arbeidstid. Med smarttelefonens inntog går vi med arbeidsplassen i lommen til enhver tid, og også i Norge har diskusjonen gått om utviskingen av skillet mellom arbeidstid og fritid.