Vi i Nito Studentene reagerer på Steinar Holdens kronikk «Jevn kjønnsfordeling i arbeidslivet krever kjønnspoeng ved studieopptak» (DN 7. mai). Han nærmest konkluderer med kjønnspoeng er et kjent og effektivt virkemiddel.

Vår fagorganisasjon ingeniører og teknologer, med over 13.000 studentmedlemmer, har i vår egen studentundersøkelse spurt våre kvinnelige medlemmer hva de mener om bruken av kjønnspoeng.

Kun halvparten av kvinner som søker seg til ingeniør- og teknologifag, er positive til bruken av kjønnspoeng. For kvinnene som mottok kjønnspoeng, var betydningen av å få kjønnspoengene svært lite viktig ved valg av studium: 58 prosent svarte at dette var i liten grad viktig, kun fire prosent svarte at det var viktig.

Vi tolker det dit hen at å motta kjønnspoeng ikke motiverer til å søke på ingeniør- og teknologistudier. Det bekreftes når vi stiller spørsmål om hva de mener vil fungere. Dette mener kvinnene fungerer best for å få flere kvinner til å velge ingeniør- og teknologifag:

  • gode rollemodeller i media (76 prosent)
  • rekrutteringskampanjer (72 prosent)
  • kvinnenettverk (45 prosent)
  • holdningskampanjer (44 prosent)
  • kjønnspoeng (33 prosent).

At kun én av tre kvinner mener at kjønnspoeng er riktig tiltak i disse studiene, bekrefter at kjønnspoeng er feil tiltak. Andre tiltak er viktigere og vil gi mer motivasjon til å søke opptak.

Holden har rett i er at jenter har bedre karakterer på videregående skole og er bedre i alle realfagene, som er krav for å søke ingeniørstudiene. Å gi ekstra opptakspoeng på toppen når jenter har bedre karakterer enn gutter, gir en urettferdig skjevhet.

Våre studier konkurrerer mot medisin, tannlege, veterinær, psykologi og jus. Disse studiene har klart å få opp kvinneandelen, kvinnene er i flertall på studiene. Det er en påminnelse at teknologi konkurrerer om å få de aller klokeste hodene til å velge teknologiske fag. Yrkesstolthet og fremsnakking av suksesshistorier fra kvinner som lykkes som ingeniør, er et tiltak som fungerer bedre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.