Et fungerende næringsliv som skaper jobber, er helt grunnleggende for utvikling. I regjeringens utviklingsmelding, som ble lansert sent i april, er næringsliv og jobbskaping et av de viktigste satsingsområdene. Norfund er regjeringens viktigste instrument for dette og får økt sin tildeling med 50 prosent de fire neste årene.

Dersom Norfunds investeringer i næringsutvikling og jobbskaping skal føre til god og inkluderende utvikling, må mandatet endres, og det må legges ned mer arbeid i å lete etter de samarbeidspartnerne og de investeringene som faktisk kan bidra positivt.