I DN 28. desember påstår Helge Eide i KS at jeg skyter fra hoften når jeg uttaler meg kritisk til prosessen rundt fylkesreformen. Han treffer ikke blink.

Reformen innebærer at ansvaret for fylkesveiadministrasjon overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Min kritikk av reformen er basert på den informasjonen vi har mottatt fra staten og fylkene selv: I september ble veiprosjekter avlyst i Rogaland på grunn av manglende kapasitet som følge av reformen. I oktober gikk Statens vegvesen ut og bekreftet at færre ansatte enn forutsatt hadde gått over til ny jobb i en fylkeskommune. I desember gjennomførte bransjetidsskriftet Anleggsmaskinen en undersøkelse der fylkene selv svarte at de manglet én av fire fagfolk.

Min jobb er så sørge for at medlemsbedriftene våre har tilstrekkelig forutsigbarhet. Veikontrakter som ikke utlyses, skaper bekymring og setter arbeidsplasser i spill. Det er da berettiget å stille spørsmål ved fremdriften i reformen.

Eide viser til at Statens vegvesen og fylkeskommunene er profesjonelle og kompetente organisasjoner. Nettopp av den grunn hadde vi tillit til at reformen ville bli gjennomført uten store konsekvenser for anleggsbransjen. Overraskelsen var derfor stor da prosjekter ble satt på vent og det viste seg at antallet overførte ansatte var lavere enn antatt.

Mitt nyttårsønske er at de nye fylkesadministrasjonene raskt blir operative og at kontrakter utlyses som planlagt i 2020. Signalene vi har fått den siste tiden har imidlertid ikke vært tillitvekkende.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.