Spilleregler for Fantasyfond 2023

1. Innledning

Fantasyfond 2023 («Fantasyfond») er et gratis og virtuelt aksjespill i regi av næringslivsavisen Dagens Næringsliv AS («DN» eller «Vi»). Disse spillereglene for Fantasyfond høsten 2023 («Spillereglene») regulerer vilkårene for, og bruken av, Fantasyfond. Spillereglene er bindende for personer som registrerer spillekonto, oppretter virtuell portefølje og spiller Fantasyfond («Spiller» eller «du»).

Fantasyfond høsten 2023 starter 18. september kl. 09:00 og varer frem til 16:45 den 27. oktober 2023. Spillere må registrere spillekonto før kl. 16:00 den 20. oktober 2023 for å kvalifisere seg for spill og for å vinne eventuelle premier.

2. Registrering

2.1 Vilkår for Spillere

For å delta i Fantasyfond må du ha fylt minst 16 år og ha bostedsadresse i Norge. Du må registrere egen spillekonto og samtykke til Spillereglene ved registrering.

2.2 Spillerkonto

Du må registrere spillekonto gjennom DNs nettsider. Ved registrering må du opprette en DN ID konto dersom du ikke allerede har en, og akseptere vilkårene for denne. Du må oppgi følgende opplysninger:

 • Fullt navn
 • Alder
 • E-postadresse
 • Spillernavn

DN forbeholder seg retten til å nekte å godta spillernavn som eksisterer, eller som etter DNs oppfatning er upassende eller støtende. Nærmere informasjon om registrering finner du på fantasyfond.no.

2.3 Ligaer

Manageren av en liga godkjenner hvem som får bli med i ligaen og ikke. DN forbeholder seg retten til å slette ligaer eller endre navn på ligaer som etter DNs oppfatning er upassende eller støtende.

3. Spillet

3.1 Porteføljevalg

Hver Spiller starter Fantasyfond med en konto på 100.000 virtuelle kroner. Deltageren kan investere de virtuelle kronene i et utvalg av minst fem og maksimalt 20 selskaper notert ved Oslo Børs. Spilleren kan minimum investere fem prosent og maksimalt investere 25 prosent av sin beholdning i hvert valgte selskap. Spilleren kan ha inntil 75 prosent av beholdningen i kontanter. Kontanter gir ingen rente. Spilleren har kun lov til å opprette ett fond som utgjør Spillerens ene portefølje.

3.2 Ordre

Det er mulig å investere i de mest likvide aksjene på Oslo Børs og Euronext Growth. Det er et omsetningskrav i aksjene du kan kjøpe og selge. Aksjer som ikke møter kriteriene, blir merket inaktive. Listen over aktive aksjer oppdateres løpende av Dagens Næringsliv basert på siste markedsaktivitet og nyheter. En ordre er et utvalg av aksjer i de største selskapene notert på Oslo Børs med relativ fordeling målt i prosent. Hver ordre består av opptil 20 aksjer. En aksje valgt gjennom en ordre må ha en vektet prosent fem og 25. Den totale fordelingen på en ordre må være mindre eller lik 100 prosent. For hver ny aksje som legges til eller fjernes fra porteføljen sendes en ordre til systemet. Eksponeringen fra denne ordren skjer først ved åpningen på neste handelsdag. Når en deltager gjør en endring på vektingen på eksiterende aksjer i porteføljen, vil kun endringen utført sendes som en ny ordre.

For eksempel fondet Kari nordmann er vektet 10 prosent i aksjen OSL fra før. Neste handelsdag vekter Kari nordmann OSL opp til 15 prosent. Da vil endringen på 5 prosent regnes fra åpning neste dag, men 10 prosent av vektingen regnes fra handelsdagens sluttkurs. Deltagere kan gjøre ubegrensede ordre eller endringer til sin portefølje til slutten av registreringsperioden uten kostnader. Deltagere kan justere sin nåværende ordre frem til åpning neste dag og det er den siste ordren som er gjeldende.

3.3 Fondets verdi

Fondets verdi endres proporsjonalt med kursendringen på hver aksje ganger den tildelte prosenten.

For eksempel hvis fondet Ola Nordmann eier 25 prosent av aksjen OSL, og aksjen OSL stiger 40 prosent, vil fondet i sin helhet stige 10 prosent.

3.4 Konkurs, stryking osv.

Dersom en aksje erklærer seg konkurs, vil Spillere som har denne aksjen i sitt fond, miste verdien av aksjen. Verdien er lik det beløpet som var vektet i aksjen.

Dersom en aksje fjernes eller strykes fra Oslo Børs, vil aksjen fjernes fra Spillerens portefølje, men spilleren beholder verdien. Verdien er beløpet vektet i aksjen.

Det justeres for splitt, spleis, utbytter og andre selskapshendelser automatisk. Eventuelle gevinster blir automatisk reinvestert i aksjen det gjelder.

4. Premier

4.1 Vinnere

Hovedpremien tildeles Spilleren som har høyest avkastning målt i prosent i slutten av perioden. Ukepremier tildeles Spilleren som har høyest avkastning i den gitte uken innen perioden. En Spiller kan vinne flere ukepremier. Uavhengig av hovedpremie og ukepremier kan DN arrangere konkurranser med trekninger av premier underveis i perioden. Premiene i ligaene DN-liga og Student-liga tildeles spillerne som har høyest avkastning målt i prosent i slutten av perioden. For å vinne premien i DN-liga må Spiller være DN-abonnent når spillet avsluttes 25. november. For å vinne premien i Student-liga må Spiller være student og DN-abonnent når spillet avsluttes 25. november.

4.2 Premieutbetaling

DN kontakter vinnere av premier via telefon eller e-post. Premier vil bli levert til vinnere så raskt som mulig.

4.3 Omtale av Spillere

DN forbeholder seg til å bruke vinneres navn, portefølje, bilder og kommentarer gitt i forbindelse med premien for fremtidig markedsføring og andre formål uten varsel eller betaling av avgift.

4.4 Kontroll av porteføljer før premieutdeling

Det er en forutsetning for premieutbetaling at Spilleren har overholdt Spillereglene. DN forbeholder seg retten til å kontrollere at Spillereglene er fulgt. Dersom DN ikke er i stand til å kontakte en vinner eller ikke er i stand til å bekrefte at vinneren har overholdt Spillereglene i løpet av de påfølgende 28 dagene, kan DN etter eget forgodtbefinnende bestemme at Spilleren ikke oppfyller kriteriene og i stedet utpeke en annen Spiller som vinner, for eksempel Spilleren med nest best avkastning. Dersom det skulle bli uavgjort mellom to eller flere Spillere i konkurranse om en premie, vil vinneren avgjøres ved loddtrekning mellom de aktuelle Spillerne. Den deltageren som vinner loddtrekningen, vinner premien.

5. Generelle regler

5.1 Begrensninger for spillekonto

Det er bare tillatt med en spillekonto per Spiller. DNs medarbeidere og kommentatorer kan delta i Fantasyfond som Spillere, men kan ikke motta premier. Redaksjonelle medarbeidere i DN kan ikke delta i Fantasyfond, med unntak av kommentatorer.

5.2 Forbud mot juks

En Spiller skal ikke foreta handlinger som illojalt søker å påvirke eller omgå ens eget eller andre Spilleres resultat i Fantasyfond. Eksempler på slike handlinger som anses som juks, inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Spilleren oppretter flere spillekontoer eller bruker spillekontoer i andres navn;
 • Spilleren samarbeider med andre personer for å koordinere kjøp/salg av aksjer i porteføljen eller for å omgå Spillereglene;
 • Spilleren kjøper reelle aksjer i et børsnotert selskap, for eksempel i en illikvid aksje, for å påvirke kursen;
 • Spilleren handler i aksjer som vedkommende har innsideinformasjon om.

5.3 Konsekvenser ved regelbrudd

DN kan når som helst fjerne, suspendere, diskvalifisere og/eller utestenge enhver Spiller i Fantasyfond som DN mener eller mistenker at ikke opptrer i samsvar med Spillereglene. Spillere som blir fjernet, utestengt, suspendert eller diskvalifisert, mister retten til å motta premier. DN forbeholder seg retten til å kansellere spillekontoen til enhver Spiller som DN mistenker å spille under falsk identitet.

6. Personopplysninger

DN Media Group AS er ansvarlig for all behandling av personopplysninger relatert til din spillerkonto i Fantasyfond og DN ID bruker. Du kan administrere dine personverninnstillinger på din DN ID profil og lese mer om behandlingen av personopplysninger i vår personvernerklæring.

Spesifikt om Fantasyfond og personopplysninger:
DN kan fra tid til annen publisere informasjon og artikler knyttet til deltagerens utvikling og deltagelse i spillet. DN vil bruke registreringsinformasjonen til deltagerne til å vise Spillernes spillenavn på en ledertavle, kommunisere med Spillerne om Fantasyfond, blant annet ved å informere om hvordan det går i spillet, komme med markedsoppdateringer og andre nyheter som er relevant for Fantasyfond. DN vil bruke registreringsinformasjonen til å promotere Fantasyfond og fremtidige spill og til å kontrollere at Spillerne oppfyller vilkårene for å delta. Vi lagrer ikke opplysningene lenger enn nødvendig, men lagrer relevante opplysninger i opptil tre år etter at Fantasyfond er avsluttet, for å sende deg informasjon om eventuelle nye spill. Dersom du sletter spillekontoen din, vil vi likevel beholde opplysningene dine midlertidig så lenge Fantasyfond varer, av hensyn til å kontrollere porteføljer før premieutbetaling. Din spillekonto vil deretter bli slettet når Fantasyfond er avsluttet. Merk at sletting av spillekontoen og opprettelse av en ny spillekonto etter omstendighetene vil kunne rammes av forbud mot juks. Vi deler aldri din informasjon med tredjeparter, med mindre du spesifikt har samtykket til det.

Når du oppretter en spillekonto vil DN sende deg et ukentlig nyhetsbrev om aksjemarkedet. Du kan til enhver tid melde deg av dette og ellers administrere dine nyhetsbrev på DNs nettside.

7. Ansvarsfraskrivelse

DN kan ikke holdes ansvarlig for noe som helst tap eller ulempe som er påført en person som et resultat av eller i forbindelse med Fantasyfond, premier eller Spillereglene. Spillerne kan ikke holde DN ansvarlig for tapte registreringer av porteføljer eller fond, herunder hvis Fantasyfond skulle være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av tekniske årsaker, eller for feilaktig informasjon om Spilleren som kan resultere i at premien ikke blir mottatt. En Spiller som er fjernet, diskvalifisert eller utestengt, kan ikke gjøre DN ansvarlig for noe tap, herunder kreve kompensasjon. DN er ikke ansvarlig for skatter, avgifter eller lignende som en Spiller vil ha som et resultat av eller i forbindelse med å ha vunnet en premie i Fantasyfond.

8. Endring av Spilleregler og avbrytelse av Fantasyfond

DN forbeholder seg retten til å variere, endre, supplere eller frafalle enhver bestemmelse i Spillereglene til enhver tid. DN kan stanse registreringen av nyere Spillere på ethvert tidspunkt dersom spillets kapasitet skulle bli nådd eller på grunn av andre årsaker. Dersom det oppstår hendelser utenfor DNs kontroll som gjør at Fantasyfond eller utdelingen av premiene blir umulig å gjennomføre, forbeholder DN seg retten til å avbryte konkurransen og/eller utdelingen av premiene.

9. Kontakt og klager

DNs avgjørelser i forbindelse med spillet vil – som den store hovedregelen – være endelige og kan ikke påklages. Av hensyn til å opprettholde høy standard er DN imidlertid villig til å undersøke innkommende klager. For unngåelse av tvil innebærer dette ikke en rett for Spilleren at DN skal diskutere avgjørelser om Fantasyfond eller premier. Har du spørsmål om Fantasyfond eller Spillereglene, kan du ta kontakt med DNs kundeservice.

Vanlige spørsmål og svar

Hvordan opprette et fond?

For å opprette et fond må du være registrert som bruker på DN.no. Når du er logget inn, vil du kunne trykke på «opprett fond» på forsiden av DN Fantasyfond. Følg bruksanvisningen på siden for å finne ut hvordan du opprettet fondet ditt.

Hvordan endrer jeg vektingen i fondet mitt?

Klikk på på forsiden av DN Fantasyfond til venstre for grafen som viser utviklingen siste dag. Her kan du slette, legge til eller endre prosentandelen av en aksje i fondet ditt. Du må velge minst fem aksjer med en vekting på mellom fem og 25 prosent. Totalt kan du investere 100 prosent av fondet ditt eller mindre. Endringer du gjør i fondet vil bli effektuert ved begynnelsen av neste dag.

Hvordan beregnes avkastning på mitt fond?

 • Hvis en aksje legges til fondet ditt vil kursen på aksjen settes til neste åpningskurs.
 • Hvis en aksje vektes opp vil endringen av vektingen settes til åpningskursen neste handelsdag, men den eksisterende basen vil ha forrige sluttkurs.
 • Hvis et fond lages i løpet av handelsdagen vil den første handelen i aksjene etter opprettelsen settes som kursen.

Den totale verdien av fondet ditt skaleres proporsjonelt basert på vektingen i valgte aksjer og avkastning til disse aksjene.

For eksempel: Fondet Kari Nordmann er vektet 10 prosent i aksjen OSL fra før. Neste handelsdag vekter Kari Nordmann OSL opp til 15 prosent. Da vil endringen på fem prosent regnes fra åpning neste dag, men 10 prosent av vektingen regnes fra handelsdagens sluttkurs.

I går så jeg verdien på fondet mitt. I dag ser jeg på historisk utvikling at verdien er endret. Hvorfor det?

Verdien du ser i løpet av handelsdagen er et estimat av fondets verdi basert på intradagshandler. På slutten av dagen beregnes den faktiske verdien av fondet ditt basert på de offisielle sluttkursene. Dette kan i noen tilfeller endre verdien på ditt fond.

En aksje i mitt fond har steget kraftige den siste tiden, men den er fortsatt vektet den samme prosenten. Burde ikke vektingen øke med verdien på aksjen?

For å holde Fantasyfond enkelt og morsomt for folk flest har vi valgt å gjøre det slik. Vektingen du gir hver aksje vil være konstant, uavhengig av hvordan aksjen utvikler seg. Det betyr at hvis du har vektet aksje A til 25 prosent av din beholdning og denne aksje A stiger markant påfølgende handelsdag, vil den fortsatt være vektet 25 prosent ved neste handelsdag.

Jeg finner ikke aksjen jeg ønsker å investere i?

I Fantasyfond er det mulig å legge inn ordre på de mest likvide aksjene på Oslo Børs. Hvis du ikke finner en aksje, er det mest sannsynlig fordi den er notert på Euronext Growth, Euronext Expand eller fordi det daglige handelsvolumet i aksjen er for lite.

Alle rettigheter til DN Investor tilhører DN og de kilder som benyttes. Ved bruk av tjenesten godtar du DNs vilkår og personvernerklæring.

DN Investor drives med rå kraft og produktene Pulse og Live Center fra Norkon.