Noen feil begått i arbeidslivet er mer alvorlige enn andre, for eksempel de som er egnet til å svekke tilliten til viktige samfunnsinstitusjoner. Når tidligere Posten-advokat Inger Marie Bø blir ansatt i en betrodd stilling som juridisk seniorrådgiver i politiet uten at hun sikkerhetsklareres, har vi å gjøre med et sånt eksempel.