Hjemmekontor-debatten de siste månedene har i stor grad konsentrert seg om fordelene eller ulempene med hjemmekontor i lys av arbeidsoppgavene som skal løses. De som heier på hjemmekontor trekker frem fleksibiliteten, tids- og miljøbesparelsen og økt digital kompetanse. De som er negative er bekymret for unnasluntrere, manglende kontroll og tap av tilknytning til arbeidsplassen.