Oljeselskapet Statoil har tildelt offshoreverftkonsernet Kværner en rammeavtale for leveranser av stålunderstell til Nordsjøen i perioden fram til 2020, ifølge en melding torsdag.

Samtidig inngår selskapene en intensjonsavtale om leveranse av to stålunderstell til Johan Sverdrup-feltet.

Statoil-sjef Helge Lund.
Statoil-sjef Helge Lund.

- Det er veldig gledelig at Kværner  har jobbet frem en konkurransedyktig og fremtidsrettet leveransemodell. Her demonstrerer Kværner  at innsatsen for reduserte kostnader og økt effektivitet gir uttelling. Dette er inspirerende for oss i Statoil. Sikker og kostnadseffektiv ressursutnyttelse og langsiktig verdiskapning er vår viktigste oppgave, sier Helge Lund, konsernsjef i Statoil i meldingen.

-  De omfattende forbedringene vi har gjennomført de to siste årene gjør det mulig for oss å vinne og levere nye prosjekter med reduserte kostander, samtidig som vi sikrer fornuftige marginer. Jeg er glad for at kundene våre anerkjenner at vi er en leverandør som tilbyr en attraktiv kombinasjon av teknologisk ekspertise og kostnadseffektivitet, sier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner.

Rammeavtalen gir Kværner muligheten for leveranse av engineering, innkjøp og bygging av stålunderstell i Nordsjøen i perioden fram til 2020. Avtalen gir økt forutsigbarhet og sikrer Statoil tilgang til konkurransedyktig kompetanse og kapasitet som er avgjørende for kommende utbygginger.

Statoil har over tid engasjert seg aktivt i arbeidet med å styrke konkurransekraften i norsk leverandørindustri gjennom bl.a. industrisamarbeidet i Konkraft samt i tett dialog med en rekke leverandører om muligheter for forenkling, effektivisering og kostnadsreduksjon.

Ved inngåelse av denne rammeavtalen har Statoil sikret tilgang til kritiske leveranser til internasjonalt konkurransedyktige vilkår. Rammeavtalen er også et instrument for ytterligere industrialisering og standardisering som har betydning for langsiktig konkurransekraft.

Den første Statoil-utbyggingen som vil benytte denne avtalen er Johan Sverdrup, som skal bygges ut med fire installasjoner med stålunderstell.

- Sverdrup-utbyggingen er historisk og den største siden 80-tallet på norsk sokkel. Det er et industriprosjekt med en tidshorisont på 50 år. Med denne intensjonsavtalen faller en ny viktig brikke på plass i planleggingen av første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen, sier Helge Lund.

Statoil med partnere og Kværner signerer i dag en intensjonsavtale om leveranser av to stålunderstell til Johan Sverdrup-utbyggingen. Avtalen gjelder stigerørsplattformen og boreplattformen, som er de to største og mest krevende stålunderstellene på feltsenteret. Understellet for stigerørsplattformen skal leveres sommeren 2017 og understellet til boreplattformen skal leveres våren 2018. Intensjonsavtalen for de to første plattformene på Johan Sverdrup-feltet forutsetter investeringsbeslutning for Sverdrup-utbyggingen i februar 2015.

Kværner  er allerede involvert i utbyggingen av Johan Sverdrup gjennom sin rolle som underleverandør i forprosjekteringen av feltsenteret. Det er Aker Solutions som gjennomfører forprosjekteringen og benytter som del av denne Kværner  til design av feltsenterets understell.

Kontraktene på stålunderstell til boligkvarteret og prosessanlegget forventes tildelt i midten av 2015, hvor Kværner  er en av flere aktuelle leverandører.

Rammeavtalen mellom Statoil og Kværner inkluderer studier, tidligfase- prosjektering (FEED), detaljprosjektering, innkjøp, fabrikasjon og prosjektledelse i forbindelse med leveranse av stålunderstell til felt på den norske kontinentalsokkelen hvor Statoil er operatør.

Johan Sverdrup-feltet ligger på 120 meters dyp på vestkysten av Norge. Statoil er operatøren på feltet og den første fasen i utviklingen er å etablere infrastruktur og et feltsenter som inkluderer fire offshore plattformer på stålunderstell som står på havbunnen.

Statoil og Kværner avholder felles pressekonferanse tordag morgen klokken 09.15.

Les også: Øker sjansen for flere Johan Svedrup-kontrakter
Aker: - Motgangen med tapte kontrakter er snudd
Statoil i strid om boligleir på Melkøya

Statoil åpner for sluttpakker
 

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.