Bård Kuvaas

Bård Kuvaas, Professor, Handelshøyskolen BI

Kollektive bonusordninger kan virke godt, men ikke i isolasjon

Sannsynligheten for positive konsekvenser av kollektive bonusordninger økes av at organisasjoner også på andre måter opptrer som et fellesskap bestående av eiere, ledere og medarbeidere.

Publisert: Oppdatert:

Å gi medarbeiderne en del av kaka kan føre til at de føler sterkere lojalitet til arbeidsplassen.
Å gi medarbeiderne en del av kaka kan føre til at de føler sterkere lojalitet til arbeidsplassen. (Foto: ojogabonitoo/Getty Images/iStockphoto)