Tillit handler grunnleggende sett om å akseptere sårbarheten eller risikoen det innebærer å ha positive forventninger til andres intensjoner eller adferd. Jeg har tidligere i denne spalten skrevet om hvor viktig det er for medarbeidere å oppleve tillit fra sin leder.