De siste månedene har NRK avdekket en rekke dramatiske varslingssaker i Forsvaret. Kvinnelige ansatte har stått frem med historier om hvordan det er å varsle om negative opplevelser med mannlige overordnete. Et mønster er at sakene er blitt en stor personlig og profesjonell belastning for varslerne, mens offiserene det er blitt varslet om gjerne har fortsatt å stige i gradene i Forsvaret. Fraværet av reelle negative konsekvenser for dem som har begått overtramp, er slående.