Et spørsmål jeg ofte får fra både medarbeidere og mellomledere, er hvordan de best kan håndtere en giftig leder.