Preseterist var et begrep man opp til 2003 brukte om en eksamenskandidat som fikk karakteren prae ceteris, det vi si gjorde en topp prestasjon. Ledere er ofte preseterister, de er i «prestasjonsbransjen» og mange legger listen høyt for egne og andres prestasjoner.