De britiske økonomene John Kay og Mervin King hevder at ledere må lære seg å håndtere radikal usikkerhet. Kay og King skiller mellom håndterlig og radikal usikkerhet. Håndterlig usikkerhet er usikkerhet som kan minimaliseres og kanskje helt fjernes ved at det finnes relativt sikker kunnskap om fenomenet. Slik er det ikke med radikal usikkerhet. Da er hverken sikker kunnskap tilgjengelig, eller man har ikke en god nok modell for å beregne utfallet.