Bård Kuvaas

Bård Kuvaas, professor, Handelshøyskolen BI

Spaltist: Noen jobbholdninger er viktigere enn andre

Jobbtilfredshet er den faktor som betyr mest for om medarbeideren ønsker å bli værende eller skifte jobb.

Publisert: Oppdatert:

Turnover er dyrt og estimater fra USA tilsier at å erstatte en som slutter representerer en kostnad på mellom 93 og 200 prosent av årslønnen til den som slutter.
Turnover er dyrt og estimater fra USA tilsier at å erstatte en som slutter representerer en kostnad på mellom 93 og 200 prosent av årslønnen til den som slutter. (Foto: Polina Ekimova/Getty Images/Istockphoto)