Når jeg snakker med ledelsesstudenter i masterklasserom eller på lederprogrammer, er det tre temaer de ofte gjerne vil diskutere: Hva er en god leder? Er ledere født sånn, eller blitt sånn? Og kan en god leder lede hva som helst?

Her tar jeg for meg den siste.