Stadig flere bruker såkalte emojis, som smileys, også i jobbkommunikasjon. Etter at disse små bildesymbolene ble en integrert funksjon i de fleste sosiale nettverk, chatter og meldingstjenester, har bruken eksplodert. De siste årene har det også oppstått en smitteeffekt over til jobbmail, som typisk er blitt regnet som en ganske formell form for kommunikasjon.