Når de fleste avanserer til lederjobber tilskrives det ofte talent, dyktighet og at de har levert. Vi vil gjerne tro at det er de som er best egnet som blir ledere.

De som tar ansvar, er godt utdannet, har gått på lederutviklingskurs, vet hvem de skal være i sin lederrolle, hva som er deres verdier, og som er motiverte og villige til å jobbe hardt.