En metaanalyse av mer enn 930.000 leder-medarbeider-par viser at sammenhengen mellom lederadferd og arbeidsprestasjoner kan forklares av at medarbeiderne opplever å ha en tillitsbasert relasjon til sin leder.

Dette betyr at kvaliteten på leder-medarbeider-relasjonen er helt avgjørende for å legge til rette for gode arbeidsprestasjoner. De aller fleste av de studiene som inngår i denne metaanalysen, har imidlertid målt både lederadferd og leder-medarbeider-relasjoner slik medarbeiderne opplever det. Dette skaper metodiske utfordringer og kan føre til at sammenhengene som observeres fremstår som sterkere enn de faktisk er.