Frp-leder Siv Jensen krever at finansminister Sigbjørn Johnsen raskest mulig kommer til Stortinget med redegjørelse for forvaltningsmandatet til oljefondet. Jensen har oppdaget, muligens som en av de siste i Norge, at fondet eier statsgjeld utstedt av land i Sør-Europa.

Hun krever nå at referanseindeksen, den innkjøpslisten Finansdepartementet gir Norges Bank når banken skal kjøpe aksjer og obligasjoner for oljepengene, endres så fort som mulig.

«Vi kan ikke risikere at pensjonspengene våre forsvinner», sier Jensen til NRK.

Partiets motstand mot statsobligasjoner ser ut til å være av relativ ny dato. I 2009 foreslo Frp å redusere oljefondets aksjeandel fra 60 til 40 prosent. Partiet ville at halvparten av fondet skulle investeres i obligasjoner. Dette ville nødvendigvis føre til at en enda større andel av oljepengene gikk til statsgjeld i Europa, noe Jensen anno 2011 altså vil ha en slutt på.

Det er riktig at Norges Bank har bedt Finansdepartementet om en endring i instruksen for fondets obligasjonsinvesteringer. Dagens system med markedsvekter innebærer at fondet kjøper mer obligasjoner, desto mer gjeld et land utsteder. Norges Bank mener størrelsen på landets verdiskaping, som sier noe om evnen til å betjene gjelden, vil være mer formålstjenlig.

Det er godt mulig. Men det er ingen grunn til å forhaste seg. For det første vil en slik endring uansett måtte implementeres gradvis. Fondet er altfor stort til at det kan skifte sine posisjoner over natten.

For det andre har fondet adgang til å fravike vektene i indeksen – en adgang som ikke benyttes fullt ut.

Det er heller ikke gitt at fondet primært skal søke trygge havner når frykten i markedene er stor.

Er det noe krisen i eurosonen har vist, er det at investorer som har ryggrad til det, får godt betalt for å ta på seg risiko i krisetider. Den som kjøper råtten gjeld, nyter også godt av høye renter.

Jensen må gjerne kritisere Johnsen for å bruke lang tid på å vurdere disse spørsmålene. Men det hadde vært mer kritikkverdig dersom han hadde tatt lett på dem. Det er ikke så mange år siden forvalterne i oljefondet feilbedømte risikoen i amerikanske boliglånsobligasjoner.

At departementet bruker tid på å vurdere store endringer i forvaltningen, er derfor ikke oppsiktsvekkende.

Les også: Oljefondet kastet seg over EUs krisefond i vinter


EU lukter på oljefondet

Slik vil Siv Jensen vinne valget (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.