Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget er preget av uenighet og interne stridigheter i kjølvannet av Telenor-saken. Bakgrunnen er Kolbergs vennskap med Telenor-sjef Sigve Brekke. Telenor-toppen er innkalt til høring i Stortinget 16. desember for å forklare seg om behandlingen av korrupsjonsmistanker i det delvis Telenor-eide Vimpelcom. Etter det første møtet i kontroll-og konstitusjonskomiteen 3. november  tok Kolberg opp relasjonen han har med Brekke.

- Jeg har redegjort for mitt forhold til Sigve Brekke, og komiteen har akseptert forklaringen, og derfor er jeg er på den grunn valgt til sakens ordfører, uttalte Kolberg til pressen etter møtet.

- Er komitémedlemmene enig i at ditt forhold til Sigve Brekke ikke er et problem?

 - Komiteen har enstemmig sluttet seg til at dette ikke er noe problem og at jeg er habil i saken, svarte Kolberg. 

-Kolberg er unøyaktig

Nå avviser komiteens nestleder Michael Tetzschner (H) at komitemedlemmene enstemmig har sluttet seg til Kolbergs versjon av saken.

- Kolberg er unøyaktig, grensende til det villedende, sier Tetzschner, som selv var til stede på møtet.

Han viser til de juridiske reglene som gjelder for saksbehandling i forvaltningen, altså hos den utøvende makt, ikke gjelder for Stortingets arbeid.

-Det har vært en samtale om Kolbergs relasjon til Brekke, men komitelederens habilitet har ikke vært til vurdering. Det er heller ikke noe regelverk å vurdere habiliteten hans opp mot. Vi har altså ikke noen mulighet til å fratre som inhabile, og vi har møte- og stemmeplikt som stortingsrepresentanter. Men det er jo et valg hvor høy sigarføring man vil ha i saker der offentligheten kan tro man ikke har den rette avstand til nære venner eller særlige interesser, sier Tetzschner.

Han legger til:

-Poenget er at Kolberg selv må ta en selvstendig skjønnsmessige vurdering, komiteen har ikke gitt ham carte blanche. Vi vil ikke være et argument for at Kolberg skal foreta seg det ene eller det andre. Han må stå for sin egen dømmekraft,  sier Tetzchner.

Tetzchener får støtte av Erik Skutle (H), som også er medlem av kontroll-og konstitusjonskomiteen.

- Komiteen har aldri vurdert habiliteten til Kolberg, ettersom det ikke det ikke er noe regelverk å vurdere den opp mot. Kolberg har redegjort for sin relasjon til Brekke, men det er han selv som må vurdere om det er riktig å være saksordfører i saken, sier Skutle.

Strid om habilitet

Som DN tidligere har skrevet, mener komitemedlem Abid Q. Raja (V) at Kolberg ikke burde være saksordfører for Stortingets kontrollhøring om Telenor-Vimpelcom-saken. Også jusprofessorene Morten Kinander (BI) og Geir Woxholth (UiO) har hevdet at Kolberg  bør trekke seg  i saken. Bakgrunnen er Kolbergs vennskap med Telenor-sjef Sigve Brekke. Telenor-toppen er innkalt til høring i Stortinget i desember for å forklare seg om behandlingen av korrupsjonsmistanker i det delvis Telenor-eide Vimpelcom.  I et intervju med DN 16. mai i år uttalte Kolberg at han har kjent Sigve Brekke «siden ungdommen» og omtalte ham som en «nær venn».  Kolberg har tidligere avvist all kritikk om hans habilitet i Telenor-saken.

– Jeg forholder meg til at en enstemmig komité har valgt meg til saksordfører. Vi har også hatt et saksforberedende møte uten at noen har satt spørsmålstegn ved min habilitet, sier Kolberg.

Martin Kolberg vil ikke kommentere uttalelsene til Tetzchner om at han "er unøyaktig, grensende til det villedende":

-Jeg har ingen kommentar til en slik uttalelse fra nestlederen i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomite, sier han.

Les også

Mener Kolberg ikke er rett mann

  Jussprofessorer mener Kolberg må trekke seg

Tidligere Økokrim-topp skal granske for Telenor  

- Å lyve på seg en grad, er ikke en privatsak

 

Kritiserer Kolbergs taushet

I DN tirsdag reagerer Abid Q. Raja (V) på at Martin Kolberg (Ap) er taus om vennen og Telenor-sjefen Sigve Brekkes CV-juks. Brekke har innrømmet at han feilaktig tidligere har oppgitt å ha en grad fra Høgskolen i Bø.

– Jeg synes det er merkelig at Kolberg ikke har kritisert Sigve Brekkes cv-juks. I andre sammenhenger pleier han å være rask til å til å heve pekefingeren. Nå er det helt stille Hadde virkelig Kolberg spart noen andre for en slik kritikk, undret Raja.

Tetzschner derimot, mener det er riktig av Kolberg å avstå fra å «synse» om Brekkes troverdighet.

– Kolberg og andre komitémedlemmer bør avstå fra å gi uttrykk for subjektive oppfatninger om troverdighet eller mangel på sådan. Det berører ikke vår sak, sier han.

I DN 5. november beskrev han selv saken som alvorlig.

– Generelt vil jeg si at det å lyve på seg en grad, ikke er en privatsak. Men det er altså andre enn oss må vurdere om bristen er tilgivelig, eller om det foreligger formildende fakta, sier Tetzschner.

-Ikke et tema

Høye-politikeren understreker nå at komiteen ikke er i et partsforhold med Telenor.

- Det har vært vanskelig å få gehør for i komiteen at vi ikke er personalmyndighet for et privat rettssubjekt som Telenor, selv om staten er stor medeier. Det er opp til styre og generalforsamling å vurdere hvilken betydning det får at Brekkes cv etter hans eget utsagn ikke er korrekt. Dette er ikke et tema kontrollkomiteen kan gå inn i. Vi bør også avstå fra å felle dommer om folks troverdighet, sier han.

 Tetzschner får støtte av partikollega Erik Skutle (H) som også sitter i kontroll-og konstitusjonskomiteen.

- Det er hverken kontrollkomiteens eller stortingsrepresentantenes oppgave å mene noe om Brekkes cv. Vår oppgave er å finne ut om statsrådene har gjort det Stortinget har bedt dem om, og i den forbindelse bidrar Telenor overfor oss med faktaopplysninger. Utover det er Telenor er privat selskap som svarer for sitt styre og sine eiere, ikke for Stortinget, sier Skutle.

- Angrer

Abid Raja sier til DN at han angrer på at han ikke tok dissens i saken.

- Jeg fremholdt i komiteen alt da at Kolberg ikke bør være saksordfører grunnet sitt fortrolige forhold til Brekke, og angrer på at jeg ikke tok dissens. Jeg har siden vært enig med begge professorer som har skrevet innlegg i DN, og jeg fastholder mitt opprinnelig standpunkt at Kolberg bør trekke seg som saksordfører. Habilitet handler også om omverdenens syn på korrekt saksbehandling, og habilitet handler ikke om rett og galt, men å skape tillitt til prosessen. Jeg er derfor overbevist om at det hadde tjent både kontrollkomiteen og Stortinget at vi hadde hatt en fullt ut habil saksordfører i saken. Det har vi ikke nå, sier Raja til DN.

Avviser løgn

Sigve Brekke har avvist overfor DN at han bevisst har løyet om sin akademiske bakgrunn. Feil om hans utdannelse i årsrapporter til Telenors asiatiske datterselskaper skyldes blant annet problemer med oversettelsen til engelsk, uttalte han.

– Hvorfor skulle jeg lyve om å ha en bachelorgrad fra en distriktshøyskole i Telemark når jeg har en mastergrad fra Harvard? Det er absolutt ingen logikk i det, sa Brekke til DN i forrige uke.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.