London: Torsdag holder Norges største bank, DNB, kapitalmarkedsdag i London.

I presentasjonsmaterialet, som ble lagt frem torsdag morgen, kommer det frem at Rune Bjerke nå har bestemt seg for å rette svært mye av oppmerksomheten mot ett viktig mål: Bankens avkastning på egenkapitalen.

Bankens egenkapitalavkastning er et mål på hvor bra bankens resultat er i forhold til hvor mye egenkapital den har satt av. Siden DNB på grunn av nye krav fra myndighetene nå må sette av mer egenkapital for hver krone den låner ut, må den øke inntjeningen for å ha samme egenkapitalavkastning som før.

- I henhold til den nye bankvirkeligheten og reguleringene, jobber hver og en i DNB med å optimalisere bruken av egenkapital og øke lønnsomheten, sier Bjerke i en pressemelding torsdag morgen.

På kapitalmarkedsdagen varsler banken at den har et mål om en egenkapitalavkastning på 12 prosent basert på en ren kjernekapitaldekning på mellom 13,5 og 14 prosent.

Ifjor var bankens egenkapitalavkastning på 11,7 prosent og ren kjernekapitaldekning på 10,7 prosent.

Det kommer også frem av presentasjonsmaterialet at banken fortsatt ser en utbytterate på 25 prosent frem til 2016 i forbindelse med oppbyggingen av egenkapital. På lang sikt opprettholder banken imidlertid utbytteforventningene på 50 prosent.

- I rute
Banken har det siste året har økt kjernekapitalen med rundt 200 millioner kroner hver uke for å tilfredsstille myndighetenes krav, og senest ved presentasjonen av forrige kvartalsrapport uttalte Bjerke at han er usikker på når nok er nok.

- DNB er i rute for å nå kapitalkravene, og er allerede blant de best kapitaliserte bankene globalt, sier Bjerke i pressemeldingen torsdag.

Markedet reagerte umiddelbart positvt på signalene. Aksjen fikk seg et løft da presentasjonsmaterialet ble kjent, men har siden falt litt tilbake igjen. DNB-aksjen er opp 0,4 prosent til 107,40 kroner etter å ha vært handlet til over 109 kroner tidligere på dagen torsdag.

Følg DNB-aksjen her.

Tjener på renteøkning
Storbanken la i slutten av forrige måned frem knallsolide tall for tredje kvartal som viste 1,5 milliarder mer på bunnlinjen enn markedet ventet på forhånd. Lavere fart i norsk økonomi hadde holdt utlånsvolumet nærmest uendret, men Bjerke kunne vise til økte marginer på utlån.

Det var renteøkningen som ble gjennomført i første halvår som bidro til at netto renteinntekter økte med 15,9 prosent og utlånsmarginene med 0,41 prosentpoeng fra tredje kvartal 2012.

Ifølge konsernsjef Bjerke har rentejusteringen vært helt nødvendig for å møte de nye kapitalkravene til norske banker.

Flere meglerhus svarte på det sterke tredjekvartalsresultatet med å oppjustere sine respektive kursmål på DNB. Informasjon som kommer frem på dagens kapitalmarkedsdag kan også komme til å påvirke kursmålene.

DN.no er tilstede på kapitalmarkedsdagen og kommer tilbake med mer.

Les mer:
- Vi vet ennå ikke hvor vi skal
- Jeg opplevde det som veldig urettferdig og urimelig
Spår aksjefest for DNB
DNB banker til (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.