Den norske konjunkturnedgangen fortsetter som følge av oljenedturen, fastslår Statistisk Sentralbyrå (SSB) i sin nye konjunkturrapport torsdag formiddag.

Samtidig vil den kraftige tilstrømningen av asylsøkere til Europa bidra til en forsiktig konjunkturoppgang i Norge i 2016, mener byrået.

- Vi anslår at veksten i fastlandsøkonomien blir 0,2 prosentpoeng høyere neste år enn det den ellers ville ha vært, mens ledigheten bare trekkes marginalt ned, heter det i den ferske rapporten.

- Ikke opplagt

Anslaget for den økonomiske veksten, målt i bruttonasjonalprodukt (bnp) for Fastlands-Norge, til neste år oppjusteres fra 1,8 prosent til 2,0 prosent.

- Den økte ressursbruken vil imidlertid måtte innebære redusert offentlig ressursbruk på et senere tidspunkt. Hvordan dette virker inn på det langsiktige målet om omstilling av norsk økonomi er ikke opplagt, skriver SSB.

Under torsdagens pressekonferanse understreker administrerende direktør Christine Meyer i SSB at asylstrømmen er «den største endringen» byrået har sett den siste tiden.

- Tilstrømmingen kan tilta uten at det skaper særlig press. Dersom asylsøkerne blir integrert i arbeidslivet og norsk økonomi raskt og godt, vil det virke positivt på økonomien fremover, sier hun.

Ferske anslag: Se tabell nederst i saken!

Oljesmellen brer seg

SSB venter en økonomisk vekst i 2017 og 2018 på henholdsvis 2,6 og 2,7 prosent. For i år venter byrået en økonomisk vekst på 1,5 prosent.

Oljeprisen har falt fra 115 dollar tidlig i fjor sommer til rundt 45 dollar per fat mot slutten av november i år.

- Nedgangen i petroleumsinvesteringene startet imidlertid nesten ett år før fallet i oljeprisen, som svar på en relativt svak lønnsomhet på grunn av høye kostnader på norsk sokkel, påpeker SSB i den ferske rapporten.

SSB venter at oljeprisen vil holde seg «lav», men at den gradvis vil stige til 60 dollar per fat i slutten av 2018.

Byrået ser i dag en endring i oljeinvesteringene på:

  • Minus 14,1 prosent i 2015
  • Minus 13,6 prosent i 2016
  • Minus 4,2 prosent i 2017
  • Minus 0,2 prosent i 2018.

Da prognosene ble publisert forrige gang, ventet SSB at investeringene ville falle med 11,6 prosent i 2015, 10,3 prosent i 2016, 8,5 prosent i 2017, og 5,5 prosent i 2018, påpeker TDN Finans.

Oppgang i 2016

SSB tror det kan komme en konjunkturoppgang i tredje kvartal 2016.

- Etter hvert som også fallet i petroleumsinvesteringene blir mindre, og vi får litt mer drahjelp fra internasjonal økonomi, kan vi raskt få et omslag til litt høyere vekst, heter det i rapporten.

SSB-direktør Meyer viser til at den svake kronen bidrar positivt.

- Den vil fortsette å gi stimulans, sier hun.

Norsk økonomi, målt i bruttonasjonalprodukt (bnp) for Fastlands-Norge, økte med 1,1 prosent fra andre kvartal 2014 til tredje kvartal 2015, påpeker SSB. Til sammenlikning har SSB et anslag om en trendvekst på 2,25 prosent.

SSB legger til grunn at rentenivået i Norge kommer ytterligere noe ned denne vinteren.

Ferske anslag fra SSB (prosentvis endring fra året før)

 

Les mer: Høstmørket treffer norsk økonomi

Les også:

Asia i dag: Skjebnedager for verdensøkonomien

- Innmari hektisk. Det rant inn med bud, telefoner og sms

Se DNtv: Dette er bilen som skal fornye Volvo

Her er Volvo S90
Volvo skal etablere seg i premiumsegmentet med den nye store sedanen sin.
01:31
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.