- Alliansens modell må legges bort. Fordelingsvirkningene er ikke akseptable - skatten treffer ikke toppen. Det er heller ikke virkningene på de totale skatteinntektene, sier Aps finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen.

Den tverrpolitiske viljen til å vurdere en modell der arbeidende kapital skal fritas for formuesskatt, ser dermed ut til å revne.

Stortingspartiene drøfter nå skattereform basert på det såkalte Scheel-utvalgets utredning  fra i fjor og regjeringens påfølgende forslag.

En modell som finanskomiteen drøfter, er et forslag fra Alliansen for privat eierskap, som som blant andre NHO, Virke og Bondelaget står bak. Forslaget innebærer at aksjer og bankinnskudd, i likhet med maskiner og utstyr defineres som "arbeidende kapital" og fritas for formuesskatt.  Til gjengjeld økes skatten på boliger og annen privat kapital. Forslaget innebærer også at skatten gjøres om fra en nettoskatt, der gjeld trekkes fra før skattbar formue beregnes, til en bruttoskatt.

Forslaget fra Alliansen vil redusere skatteinntektene til staten fra rundt tolv milliarder til tre milliarder kroner.

Heftig skattelette

Modellen vil innebære en solid skattelette til landets rikeste. Samtidig vil de minst formuende måtte betale formuesskatt, noe de ikke gjør i dag.

 

 

I et brev fra Alliansen til Finanskomiteen, der skattemodellen er presentert, heter det at det har vært viktig for Alliansen å komme opp med «en modell som er enkel å praktisere og som har gode fordelingsvirkninger». Samtidig presenteres beregninger fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at innbetalt skatt er høyere jo høyere inntekt og jo høyere formue.

DN har bedt SSB om tilsvarende beregninger for dagens formuesskatt. Sammenligning av de to beregningene viser at de ti prosent rikeste med Alliansens modell vil i snitt slippe unna med å betale 20 prosent av skatten de i dag betaler, og få en skattelette på 20.000 kroner i snitt. De ti prosent rikeste har i snitt en nettoformue på drøyt syv millioner kroner. Regnestykket er også presentert i Klassekampen i dag.

Samtidig vil de ti prosent minst formuende måtte betale skatt på bolig, bil og campingvogn, fordi de ikke lenger kan trekke fra gjeld før skatten beregnes.

- Treffsikker skatt

Professor i samfunnsøkonomi Steinar Holden ved Universitetet i Oslo sier det er stor forskjell på fordelingsvirkningene i dagens formuesskatt og i den foreslåtte modellen.

- Den eksisterende formuesskatten har en betydelig sterkere omfordelende effekt, først og fremst fordi formuesskatten er en treffsikker skatt fra et fordelingsmessig synspunkt, og provenyet er mye høyere under dagens system. Dagens system er også mer treffsikkert fordelingsmessig, fordi det inkluderer all formue, selv om det har en svakhet ved at fast eiendom blir beskattet mindre enn finansiell formue. Forslaget fra Alliansen har også en klar omfordelende virkning, men mye mindre, siden provenyet er mye mindre.

Villeman Vinje, som er sekretariatsleder for Alliansen og samfunnsøkonom i høyresidens tenketank Civita, understreker at modellen kan inntrettes på mange måter for å endre både proveny og fordelingsprofil. Han påpeker at økt bunnfradrag og progressiv skattesats kan gi en sterkere fordelingsprofil enn det som ligger i det konkrete forslaget som er spilt inn.

-Grenser for hvor dyre boliger enkelte kan ha

Tidligere denne uken omtalte DN beregninger Finandepartementet har gjort for Arbeiderpartiet, som viser at Alliansens modell vil gi mest skatt på små formuer.

Så langt har Arbeiderpartiet vært med på drøftingene om modellen, men nå setter altså Martinsen ned foten.

- Vi  er fortsatt villige til å drøfte hvordan kapital kan dirigeres riktig. Vi har lagt frem vårt forhandlingsutspill. Det er lik verdifastsettelse på all formue på 80 prosent - både på eiendom, aksjer og bankinnskudd, sier Aps Marthinsen. 

Untaket er folks primærbolig som hun mener forsatt skal  verdsettes  til 25 prosent av markedsverdi  for skatteformål .

Ifølge Ap-talskvinnen er sammenfallet mellom de svært velståendes bolig- og annen formue  for svak til at  formuesskatt på  aksjer og bankinnskudd kan fjernes og skatten legges på eiendom etter Civita-modellen. 

- Det er grenser for hvor dyre boliger enkelte kan ha, sier hun.

SV-talsmann Snorre Valen har hele tiden vært avvisende til Alliansens modell.

- Vi prioriterer kutt i skatten på arbeid, mer på eiendom og formue. Det stimulerer arbeidsmarkedet og er mer rettferdig, sier han.

Borgerlige partier ønsker ikke å kommentere sine forhandlingsposisjoner offentlig. Men fordelingsvirkninger bekymrer også her. Etter det DN har grunn til å tro kan det komme borgerlige innspill som innebærer kraftig økte bunnfradrag og  lavere skattesats innenfor dagens formuesskatteordning.

 

Se DNtv:

Trump: -Vi elsker dere, New Hampshire

Trump: -Vi elsker dere, New Hampshire
Donald Trump takket for seieren i New Hampshire. Han gratulerte også Bernie Sanders, men gikk raskt på offensiven og angrep demokratenes vinner i delstaten.
01:05
Publisert:
 

Les også:

- Dine tipp-tipp-ganger-60-oldebarn vil hate deg  

 

Arve Juritzen tapte rettssak - må betale 6,5 millioner  

Fem ting du bør vite om nattens nominasjonsvalg i New Hampshire  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.